Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ РУМЕН ГЕЧЕВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

19.01.2018 г.

Относно: Инвестиционни проекти в България на Черноморска банка за търговия и развитие

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция със седалище в гр. Солун, Република Гърция. Мисията на Банката е да допринася за развитието на Черноморския регион и сътрудничеството между страните акционери. Независимо че е сравнително малък пазарен участник, банката провежда гъвкава политика,  съобразена с динамичното развитие на регионалната икономика, като финансира проекти, които подпомагат основните приоритети на нейния мандат. България е от страните учредители и акционер на Черноморската банка за търговия и развитие. Българското дялово участие в уставния капитал на банката е в размер на 13,5 %, или 270 000 акции. Министерството на финансите е институцията, която представлява страната в управителните органи на банката – Съвет на управителите и Съвет на директорите. От 2014 година България отново има свой представител на позицията вицепрезидент, който се избира на ротационен принцип. Съветът на управителите заседава най-малко веднъж годишно, а заседанията на Съвета на директорите се провеждат на всеки два месеца. Чрез своите представители в управителните органи на Банката, България участва активно при вземане на решения свързани с бизнес стратегията и политиката на банката, а също така при одобрение на проекти за финансиране и тяхната реализация.

Дейността на Черноморската банка за търговия и развитие в отделните страни акционери се определя със стратегия за четиригодишен период, която се одобрява за всяка конкретна държава. Стратегията на банката за Република България за периода 2015 – 2018 г. предвижда финансиране на проекти в размер на 126 млн. евро в секторите инфраструктура и енергетика, производство, малки и средни предприятия, и туризъм. Стратегията е съгласувана с българската страна с цел съобразяването ѝ с приоритетите на българското управление.

През последните пет години Черноморската банка за търговия и развитие е предоставила финансиране за страната в общ размер на 84,56 млн. евро, като одобрените проекти са от всички приоритетни сектори. Финансовата подкрепа включва кредитни линии за малки и средни предприятия, корпоративни заеми и закупуване на корпоративни облигации, издадени от български емитенти.

Очакванията са до края на 2018 година целите на стратегията, както и обемът, който е ангажиран в стратегията, да бъдат покрити напълно.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация