Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

\"Standard & Poor\'s\" повиши кредитния рейтинг на Р.България

07.10.2002 г.

Днес, 07 октомври 2001 година, Standard & Poor\'s\" повиши дългосрочния рейтинг за Република България. Дългосрочният държавно гарантиран кредитен рейтинг в местна валута е повишен на \"ВВ+\" от \"ВВ\", а дългосрочния държавно гарантиран кредитен рейтинг в чужда валута на \"ВВ\" от \"ВB-\" с положителна перспектива.

Негарантираният дълг в чуждестранна валута е повишен на ВВ от ВВ-, а краткосрочният дълг се запазва – В.

Покачването на рейтинга на България е резултат на бързото намаляване на тежестта на правителствения дълг и благоприятните перспективи за производството и износа, отразяващи успешното провеждане на структурните реформи и строгата макроикономическа политика.

От \"Standart & Poor\'s\" вярват, че тясното сътрудничество на новото правителство с МВФ и увеличаващата се интеграция в икономическите и институционални структури на ЕС ще затвърди решимостта на правителството да се справи с оставащите структурни реформи. Също така се очаква през ноември 2002 година България да бъде поканена да се присъедини към НАТО, което допълнително ще укрепи международната политическа интеграция на страната.

Нетният правителствен дълг и нетният държавен външен дълг са намалели значително, на 50% от БВП и 60% от постъпленията по текущата сметка до края на 2002 г. спрямо 65% и 74% през 2000 г. и 90% и 107% през 1997 г., когато започна процесът на реформи. Очаква се и двата коефициента да продължат да имат тенденция към спадане в средносрочен план.

Прогнозите на \"Standart & Poor\'s\" са, че тази година, независимо от спада в ЕС, реалният БВП ще нарасне със значителните 4.3 %, подкрепен от по-добрата реализация на износа и инвестициите. Ръстът на реалния БВП през следващите няколко години се очаква да остане стабилен (4.5 % - 5.5%), подпомогнат от продължителното укрепване на индустриалния и финансов сектор и подобряващата се среда за преки чуждестранни инвестиции.

Оценен е политическият ангажимент на правителството за текущите фискални реформи и благоразумното монетарно управление чрез съществуващия режим на валутен борд, които ще продължават да стимулират растежа на частния сектор и разширяването на външната търговия.

По-високите рейтинги в местна валута за България отразяват влиянието на правителството върху облагането с данъци. Рейтингите в местна валута са подкрепени и от развиващия се пазар на съкровищни бонове, който подпомага текущото развитие на все още стеснения капиталов пазар в страната. Влиянието на правителството върху монетарните въпроси обаче е ограничено от системата на валутен борд.

Очакванията на Стандард & Пуърс за положителната перспектива отразява и задълбочаването на реформите и допълнителен постепенен напредък в намаляването на индикаторите на дълга. Предпоставка за рейтингите и перспективите е трайната фискална и монетарна дисциплина, както и обществения консенсус относно социалните разходи, възникнали от осъществяването на реформите в публичния сектор, както и други реформи, като намаляването на държавните субсидии, рационализацията на социалните помощи и допълнителното преструктуриране на държавните фирми и др.

Кредитоспособността на България може да се подобри през следващата година, ако приватизацията и реформите в публичния сектор продължат по план. По-нататъшното подобрение обаче може да бъде застрашено, ако фискалната дисциплина бъде отпусната и/или политическата подкрепа за икономическото преструктуриране отслабена, което ще се отрази неблагоприятно върху доверието на инвеститорите, международната подкрепа и перспективите за растеж.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация