Рейтинг ВВ+, с положителна перспектива присъден на дългосрочния дълг.

04.10.2002 г.

Японската агенция за кредитни рейтинги Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCRA) е най-голямата агенция в Япония, създадена през 1985 година, с капиталовото участие на над 100 водещи за страната институционални инвеститори, крупни застрахователни компании и банки. Агенцията поддържа около 700 рейтинга, както на местни, така и на чужди емитенти и успоредно с това покрива 2 000 емисии на ценни книжа.

JCRA е единствената японска агенция, която притежава лиценз за присъждане на рейтинги на международни финансови институции като Световната банка, ЕБВР, Азиатската банка за развитие, Интер-американската банка за развитие. Освен на клиенти от Азия, агенцията поддържа национални рейтинги, на всички страни от Г-7, централно- и източно европейски страни, сред които Унгария, Полша, Чехия, Словакия и Румъния, Хърватска, Мексико, Бразилия и др.

През юли, по инициатива на японската страна, делегация на JCRA в състав – г-н Казуо Имаи /Главен мениджър на департамент “Международен” / и г-н Тошихико Имаи /Старши експерт в департамент “Международен”/ проведе поредица от срещи с представители на държавните институции, в резултат на което бе изготвен доклад за българската икономика и за първи път България получи официален кредитен рейтинг от японска рейтингова агенция.

С дата 4 октомври 2002 JCRA присъжда на дългосрочния дълг на Република България, деноминиран в чуждестранна валута, рейтинг ВВ+, с положителна перспектива. Решението на агенцията е подкрепено от силните политически инициативи и продължаването на реформите, изгледите за стабилен икономически растеж в средносрочен аспект, който ще бъде постигнат чрез засилване на инвестициите и подобряване цялостната икономическа ефективност. В доклада на JCRA се подчертава, че активната фискална реформа и управление на дълга, прилагани до момента са довели до снижаване на

фискалните дефицити и значително редуциране на публичния дълг. Агенцията констатира, че страната е на път да установи функционираща пазарна икономика чрез прилагането на широко обхватни реформи. Изтъква се изключителния напредък на България по отношение намалението на съотношението държавен дълг / БВП от над 100% през 1997 година до 70% в края на 2001 година и под 60% до края на 2002 г., като едновременно с това се акцентира на факта, че постигнатото подобрение в тази насока е с най-бърз темп в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа.

От друга страна, присъденият рейтинг е ограничен от ниската степен на преструктуриране на индустрията и все още сравнително високия размер на външния дълг. Според анализаторите на JCRA, необходимите мерки, които биха компенсирали тези недостатъци се състоят в стимулиране на бизнес-активността, по-ефективно използване на енергийните ресурси, продължаване на реформите в законодателната област и раздвижване на трудовия пазар. Като недостатък се посочва и все още ниският БВП на глава от населението, на база покупателна стойност, който е едва 26% от средния

за ЕС размер.

JCRA отрежда положителна перспектива за страната, въпреки спада на обществената подкрепа за коалиционното правителство, тъй като счита че то ще продължи провеждането на икономическите и фискални реформи, приватизацията и успешното управление в условията на валутен борд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация