ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

08.06.2011 г.

Министерският съвет одобри на редовното си заседание законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). Предлаганите промени са в отговор на констатациите в Четвъртия годишен доклад на Европейската комисия (ЕК) от юли 2010 г. за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка. В доклада Комисията препоръчва извършване на постоянна оценка на риска при прилагане на законодателството за обществените поръчки, възприемане на деен и насочен към резултатите подход по отношение на дейностите за предотвратяване и контрол, както и увеличаване на капацитета на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Мерките за изпълнение на препоръките са записани в графиците за изпълнение на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, приети от Министерския съвет през юли 2010 г. и март 2011 година. Посочените дейности предвиждат повишаване на административния капацитет на АДФИ, както и засилване на последващия контрол от органите на агенцията в областта на обществените поръчки чрез въвеждане на системен контрол на база оценка на риска.

След промени в законодателството от юли 2006 г. съставът на АДФИ беше намален десетократно. В момента Агенцията разполага със 176 щатни бройки, в т.ч. 112 финансови инспектори за цялата страна. Инспекционната дейност на АДФИ не е планова. Финансовите инспекции се извършват по сигнали и искания на държавни органи, физически и юридически лица, по постановления на прокуратурата и други, които определят и предметния обхват на инспекциите. По този начин при определянето на обектите на контрол не се извършва анализ на рискови фактори при определяне на обектите на контрол.

Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки е изключително рискова. Същевременно наложеният през 2006 г. модел на контрол, осъществяван от АДФИ, не е достатъчно ефективен. Проверените от Агенцията обществени поръчки са между 10% и 14% от общо проведените през годината. За да бъде представителна извадката, следва да бъдат проверявани ежегодно поне 25% от възложителите на обществени поръчки. В допълнение, действащата нормативна уредба не дава възможност на АДФИ по своя инициатива, след анализ на информация за дейността им и оценка на рисковите фактори, да определи възложителите на обществени поръчки, които подлежат на финансови инспекции. Това налага смяна на модела на контрол при обществените поръчки чрез въвеждането на системен последващ контрол на база оценка на риска. Систематичният подход предполага периодичност на финансовите инспекции на основата на утвърден годишен план.

Въвеждането с предложените промени на планов подход ще доведе до превенция и намаляване на риска от безконтролно изразходване на публичните финанси, ще има дисциплиниращ ефект върху възложителите на обществени поръчки и ще осигури на органите на АДФИ правна възможност за разширяване обхвата на контрола и насочването му към най-рисковите възложители на обществени поръчки.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация