Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

FITCH RATINGS ПОВИШИ РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРИЯ НА ‘BB+’ С ПОЛОЖИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

FITCH RATINGS ПОВИШИ РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРИЯ НА ‘BB+’ С ПОЛОЖИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

24.07.2003 г.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings /Фич рейтингс/ повиши днес дългосрочния кредитен рейтинг на България в чужда валута от ‘BB’ на‘BB+’ и този в местна валута от ‘BB+’ на ‘BBB-’ . Краткосрочният рейтинг остава ‘B’. Перспективата за дългосрочните рейтинги остава положителна.

“Повишаването на рейтингите и положителната перспектива отразяват стабилната макроикономическа политика и резултати на България, подкрепени от валутния борд и амбициите на страната за членство в ЕС, които се очаква да продължават да осигуряват бързо намаляване на съотношенията на държавния и външния дълг на страната”, каза Едуард Паркър, директор в секцията “Държавни рейтинги” на Fitch. Агенцията очаква ръст на БВП от 4.7% тази година, след 4.8% през 2002 г. Очакваното слабо увеличение на дефицита по текущата сметка до 5.5% от БВП не е обезпокоително, тъй като отразява стабилно нарастване на инвестициите и до голяма степен следва да се финансира от преките чуждестранни инвестиции.

Според агенцията разумната фискална политика е основната предпоставка за подобряване на кредитоспособността на България. Осредненият размер на бюджетния дефицит през последните пет години до 2002 г. е едва 0.5% от БВП, постижение, надминато само от страни, които са големи износители на петрол или държави с рейтинг най-малко ‘AA-’. Правителството е на път да изпълни планирания за 2003 г. дефицит от 0.7% от БВП, и е акумулирало ликвиден фискален резерв от 1.7 млрд. евро в края на 2002 г. Fitch очаква съотношението на държавния дълг към БВП да падне до 46% в края на 2003 г. от 79% в края на 1999 г., което е отражение на строга фискална политика, бърз растеж на БВП, поскъпване на местната валута и добро управление на дълга. Въпреки това, нивото на дълга, който е с висок дял на валутната композиция, ще остане над медианата от 39% на групата страни, с рейтинг ‘BBB’ . Агенцията очаква също така, нетният външен дълг да намалее до 33% от постъпленията по текущата сметка в края на 2003 г., което е под ‘BBB’ медианата. Рейтингът е подкрепен и от добрата външна ликвидна позиция, с валутни резерви от 5.6 млрд. щ.д.

Според Fitch валутният борд също играе основна роля за макроикономическата стабилност на България. Властите вече доказаха желанието и способността си да работят в рамките на ограниченията, налагани от него. Въпреки тежките изпитания, като например кризите в нововъзникващите пазари, нестабилността на Балканите, забавянето на икономическия растеж в ЕС и повишаването на цените на петрола, икономиката успя да регистрира висок растеж на БВП, да финансира дефицита по текущата сметка от преки чуждестранни инвестиции и да регистрира увеличение на валутния резерв. Освен това позицията на страната се засилва, поради обстоятелства, като свръх-покритие на паричната база чрез валутни резерви, стабилен банков сектор и наличието на “изходна стратегия” за преминаване към Европейския паричен съвет. Агенцията добави, че е необходим по-нататъшен напредък при структурните реформи, за да се повиши жизнения стандарт и намали безработицата. Сред приоритетните области са подобряване на бизнес климата, приключване на големите приватизационни сделки, преструктуриране на енергийния сектор и повишаване на гъвкавостта на пазара на труда.

Политическите рискове са намалени, в резултат на подкрепата на всички основни политически партии и на населението относно запазването на валутния борд и присъединяването към ЕС, което България се надява да постигне през 2007 г. Все пак, тази година политическата несигурност нарасна. Непопулярността на оглавяваното от НДСВ правителство и оттеглянето на 12 депутата увеличи риска от предсрочни избори и по-популистична политика. Политическите прения вече се отразиха върху икономическата политика от гледна точка на забавянето на приватизацията на БТК и Булгартабак и назначаването на нов управител на БНБ.

Fitch запазва положителна перспектива за рейтинга, сигнализирайки, че има много голяма вероятност да повиши рейтинга на България до инвестиционен клас през следващите около 18 месеца, въз основа на очакванията стабилният икономически растеж, благоприятната динамика на дълга и напредъка към присъединяването към ЕС да продължат. Все пак, ако политическата картина се влоши до степен, която представлява заплаха за запазването на тези тенденции, много вероятно е перспективата да бъде променена към стабилна.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация