СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ГЛАВА 3 “СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ”

26.06.2003 г.

/ 27 – 29 юни 2003 г. /

ТЕМА : НОВИ МОМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР – В СФЕРАТА НА СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Място на провеждане: гр. Банкя, ул.”Св.св. Кирил и Методи” № 31 – почивна станция на ГДД, МФ, тел: 997.70.92 - рецепсия

За контакти с МФ: тел.: 9859.2447 – Антония Динчева, държ.експерт “ЕИМ” и постоянна връзка с 98 58 20 23; 089/22.35.36 – Магдалена Димитрова, пресцентър на МФ

27 юни 2003 г. – петък

18:00 – 19 :00 - организиран транспорт (автобус), тръгване от МФ и

настаняване на част от участниците (журналисти + екип МФ )

20:00 - 21:00 - вечеря

28 юни 2003 г. – събота

09:00 – 10:30 - закуска

10:30 – 10:45 – Откриване на семинара ( Лъчезар Стефанов – директор дирекция

“Външни финанси” и ръководител на преговорна Глава 3

“Свободно предоставяне на услуги”, МФ)

10:45 - 11:45 – 1. Общ преглед на преговорния процес и на подготовката на Република

България за членство в ЕС

Лектор: г-жа Живка Станева – началник отдел “ЕИ”,

дирекция “ЕИОМФИ”, Министерски съвет;

Мултимедиа

11:45 – 12:15 - Дискусия

12:30 – 13:30 - Обяд

13:30 – 14:30 – 2. Преглед на състоянието на преговорите по Глава 3 “Свободно

предоставяне на услуги”

Лектори:

- Лъчезар Стефанов – директор дирекция “Външни финанси”

и ръководител на РГ 3 “Свободно предоставяне на услуги”

- Жозефина Иванова – главен експерт в дирекция “ЕИ и

мониторинг”, секретар на РГ 3

Мултимедиа

14:30 – 15:00 - Дискусия

15:00 – 15:30 - 3. Общ преглед на дейността на Комисията за финансов надзор -

Закона за КФН и резултати от упражняване на надзор във финансовия

сектор

Лектор: Надя Велинова – началник отдел ”Международно

сътрудничество”, КФН

15:30 – 15:45 – Кафе – пауза

15:45 – 16:15 - Дискусия

16:15 – 19:00 - 4. Текущо състояние и перспективи за развитието на българското зако

нодателство в областта на ценните книжа, застраховането,

здравното осигуряване и частното пенсионно осигуряване във

връзка с присъединяването на РБ към ЕС;

16:15 – 17:00 – 4.1. Състояние и перспективи за развитието на българското законода-

телство в областта на ценните книжа;

Лектор: Надя Велинова – началник отдел “Международно

сътрудничество”, КФН ;

17:00 – 17:30 – Дискусия

17:30 – 18:15 - 4.2. Състояние и перспективи за развитието на българското законода-

телство в областта на:

· Застраховането

· Здравното осигуряване

Лектор: Стефан Стоилков – директор “Разрешения и специализиран

надзор на застрахователите и застрахователните дружества” ,

КФН;

18:15 – 19:00 – Дискусия

20:00 – 21:30 – Официален коктейл от името на Министерство на финансите

за всички участници в семинара.

29 юни 2003 г. - неделя

08:30 – 09:30 – закуска

09:30 – 10:15 – 4.3. Състояние и перспективи за развитието на българското законода-

телство в областта на пенсионното осигуряване;

Лектор: Стоян Стоянов – експерт в дирекция “Международно

сътрудничество”, КФН;

10:15 – 10:45 – Дискусия

10:45 – 11:00 – Кафе-пауза

11:00 – 11:45 – 5. Степен на транспониране на европейското законодателство в

българското в областта на гарантирането на влоговете в банките и конкретните резултати от това;

Лектор: Румяна Маркова – главен експерт в отдел”Международно

сътрудничество и връзки с общественосттта”, ФГВБ;

Мултимедиа

11:45 – 12:15 – Дискусия

12:30 – 13:00 - Обяд

13:30 – 14:30 – 6. Основни моменти от Закона за защита на личните данни и

функции на Комисията за защита на личните данни в областта на

гарантиране неприкосновенността на личността и личния живот на

физическите лица при автоматизираната обработка на личните данни

и регламентиране правото на достъп до тези данни.

Лектор: Иво Стефанов – председател на КЗЛД

14:30 – 15:00 - Дискусия

15:00 – 15:15 – Закриване на семинара (МФ)

15:15 – 15:30 – Кафе-пауза

16:00 – 16:30 - Организиран транспорт за участниците до гр. София (автобус)

_____________________________________________________

2. МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ ЩЕ РАЗГОВАРЯ ONLINE НА 30 ЮНИ

На 30 юни 2003г., от 11 часа отново можете да разговаряте online с министър Милен Велчев в чата на Интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: www.minfin.bg.

Темите за разговора ще се определят изцяло от участниците. Единственото ограничение ще е свързано с невъзможността да се използва името на министъра и негови производни за чат псевдоними, както и използването на нецензурни изрази. Използването на потребителски имена, еднакви или близки с името на министъра ще доведе до отстраняване от участие в чата. По този начин ще улесним посетителите и ще им осигурим нормална и пълноценна среда за online разговор.

Отговорите на министър Велчев на зададените въпроси от участниците в електронната дискусия ще се излъчват в реално време в образ, звук и текст. В online разговора може да участва всеки Интернет-потребител от страната и чужбина, направил своята регистрация в страницата на министерството. В продължение на 48 часа след неговото провеждането по Интернет телевизията непрекъснато ще се излъчва запис на отговорите на министъра.

Техническите изисквания за гледане на ТВ-чата с министър Велчев чрез Интернет телевизията са: компютър с колонки и с Интернет-достъп със скорост на връзката минимум 28,8 Kbit/sek. Необходимо е предварително инсталиране на безплатен софтуер за приемане на телевизионно Интернет-излъчване Quick Time 6.0 и (или) на Windows Media Player. Препоръчително е връзката да бъде тествана предварително. Това може да стане по всяко време преди чата.

За повече технически подробности влезте в категорията “ONLINE връзка с МФ -> ЧАТ С МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ” на Интернет страницата на Министерство на Финансите на адрес: http://www.minfin.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация