ПРАВИТЕЛСТВОТО ОГРАНИЧАВА РАЗХОДИТЕ С 1,15 МЛРД. ЛВ.

05.08.2009 г.

Правителството прие допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г. Предложените от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков мерки са за 1 150,3 млн. лв. Целта е гарантиране на стабилна фискална позиция при очакваното неизпълнение на разчетите в приходната част на бюджета. Забавянето на икономическата активност и настъпилите промени в стопанската конюнктура у нас доведоха до промени в оценките на макроикономическите параметри за 2009 г. Актуализираната прогноза на Агенцията за икономически анализи и прогнози сочи свиване на БВП за годината с около 6,3%, при заложен в макрорамката на Бюджет 2009 ръст от 4,7%. Променените параметри по макрорамката водят до нови, влошени оценки за очакваното изпълнение на приходите, което налага предприемането на спешни действия за ограничаване на разходите.

Предлаганите мерки включват намаляване на разходите по бюджетите на държавните органи, министерства и ведомства с 366,6 млн. лв., ограничаване на трансферите по републиканския бюджет за други бюджети и извънбюджетни фондове с 42,3 млн. лв., други целеви разходи, капиталови разходи и субсидии по централния бюджет, включително за усвояване на държавни инвестиционни заеми - с 664 млн. лв. и др.

Препоръчва се на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по самостоятелните бюджети - Висшият съдебен съвет, НОИ, Националната здравноосигурителна каса и държавните висши училища, да предприемат необходимите действия за оптимизиране и ограничаване на разходите си по бюджета за 2009 г.

На общините се препоръчва да предприемат действия за оптимизиране и ограничаване на разходите, като те да бъдат намалени до размера на собствените им приходи и получените трансфери от други бюджети, извънбюджетни сметки и фондове и да не се допуска натрупване на просрочени задължения.

Министерският съвет прие и решение за бюджетната процедура за 2010 г. С него се актуализират сроковете и отговорностите на всички участници в бюджетния процес, определени в края на март т. г. и се отменя Решение №203/2009 г. за стартирането на бюджетната процедура. Целта е усъвършенстване на бюджетното планиране, повишаване на ефективността на разходите и на отговорността при разпределението и управлението на финансовите ресурси. По този начин се създават условия за по-добра дискусия и прозрачност при вземането на решения за политиките на правителството и ще се навакса двумесечното закъснение в досегашната процедура.

Министърът на финансите ще обсъди параметрите на проектобюджетите с първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и ще има консултации с Националното сдружение на общините за бюджетните взаимоотношения на местната власт с централния бюджет.

Правилата, заложени в бюджетната процедура за 2010 г., са свързани с разработване на основните бюджетни документи - средносрочна фискална рамка и основни допускания за периода 2010-2013 г., тригодишните бюджетни прогнози за периода 2010-2012 г. и проектобюджетите за 2010 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Процедурата за следващата година съдържа и изисквания за подготовка на предложения за нови инвестиционни проекти, за чието финансиране през 2010 г. се предвижда сключване на споразумения за държавни заеми и/или издаване на държавна гаранция.

Елементите на бюджетната процедура са съобразени с финансово-икономическите характеристики и особености на текущата година и ограничаване на рисковете за икономиката в условията на глобалната финансова и икономическа криза. Заложените в нея цели са: поддържане на устойчивост и последователност на процесите и механизмите за разпределение и управление на финансовите ресурси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация