Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Предложение за промяна на закона за акцизите

14.11.2001 г.

КАЦАРЧЕВ -Предложението за вдигане на акциза на пропан-бутана предизвика недоволство. По този повод, аз искам да наблегна на няколко неща.

Първо, искам да обърна внимание, че това увеличение на акциза на пропан-бутана е с 10 стотинки на литър и не вярвам да е толкова фатално, колкото го изкарват. Цената на пропан-бутана варира между 60-80 ст. на литър, докато акциза - 180 лв. е на тон. Появи се конфликт между големите компании и малките търговци. Това, което поискаха писмено "Лукойл", "Шел", "Петрол" беше следното: - да се въведе 80- 90 лв. акциз върху пропан-бутана и 180 лв. пътна такса само за пропан-бутана. Фактически общата стойност става 270 лв. - 90 лв. акциз и 180 лв. пътна такса. Ако въведем такъв тип режим означава, че ще се вдигне цената на пропан-бутана много повече, отколкото е нашето предложение.

Второ, ако разделим акциза в зависимост от предназначението му като краен продукт възниква следния проблем. В момента в голяма част от газстанциите едновременно се зареждат автомобили и се пълнят бутилки за домашно потребление. Ако въведем акциз това означава, че тези два типа дейности трябва да бъдат физически отделени, тоест да има само места за пълнене на бутилки за промишлени нужди и отделно места само за автомобили. Това означава, че ако ние разделим тази дейност, дребните търговци ще трябва да инвестират значителни суми, за да открият втори обекти. Така че по-доброто решение е да сложим акциз за пропан-бутана като не разделяме дейността, за да запазим и дребните търговци.

Изникна дори предложение Министерство на финансите да регулира продажните цени на "Лукойл". Това е абсурдно, тъй като ние се борим за пазарна икономика, а не за социалистическа. Иначе трябва да върнем Комитета по цените, както беше едно време.

Промяната на акциза се налага във връзка с хармонизацията на акцизното ни законодателство с това в Европейския съюз. В почти всички европейски държави, с малки изключения, върху пропан-бутана се начислява акциз, чийто минимален размер е 200 лв. за тон. Изискване на Директивите на ЕС е размерът на акциза да достигне минималния за Общността.

По данни на статистиката автомобилите на газ в България са около 300 000, а над 2 млн. използват като гориво бензин и дизелово гориво. В настоящия момент пропан-бутанът не се облага с акциз, което поставя в неравнопоставено положение собствениците на автомобили, ползващи дизелово гориво и бензин, тъй като в цената на последните горива е включен и акциз и пътна такса. Въвеждането на акциз за пропан-бутана ще премахне тази неравнопоставеност.

Към настоящия момент цената на пропан-бутана е следната: - за вносител - 840 лв. на тон, или 0,47 лв. на литър; - за производител /с включен ДДС/ - 750 лв. на тон, или 0,42 лв. на литър.

Цената на дребно на пропан-бутана варира от 0,60 до 0,80 лв. на литър. С други думи търговците на дребно продават на краен потребител пропан-бутан на цена с 42 до 90% по висока от тази на производителя или на вносителя.

При положение, че акцизът за пропан-бутана стане 180 лв. за тон цената на производител би трябвало да бъде 0,53 лв. на литър, като в тази цена влиза акзица повишен с 0,12 лв./литър и ДДС. Това обаче не значи, че цената при търговците на дребно непременно ще се увеличи с 0,12 лв. на литър. Изцяло в техните възможности е да договорят нови отстъпки с вносители или производители, или да поемат част от акциза за сметка на печалбата си, за да се запази досегашното ниво на потребление.

Неоснователни са твърденията, че заради въвеждането на косвени данъци за горивата цените на таксиметровите услуги ще скочат с 40%. Един автомобил на газ харчи около 10 литра пропан-бутан на 100 км., тоест 0,1 литра на 1 километър. В настоящия момент цената на това гориво за 1 километър е 8 стотинки. Дори да допуснем, че цената на дребно се увеличи максимално - 12 стотинки/литър, то цената на горивото за 1 км. ще стане 9,2 стотинки, тоест увеличението на цената на таксиметровите услуги в резултат на въвеждането на акциз ще е около 3,4% /от средна цена 0,35 лв./км. Би трябвало да стане 0,36 лв./км./.

Това, което предложиха дребните търговци беше да намалим акциза на пропан-бутана и да увеличим акциза на останалите горива.

Ако всички горива едновременно се покачват това ще доведе до 0,08 % покачване на инфлацията.

Ние имаме схема, според която всяка година ще се покачват различни видове акцизи, така че до 2006 г. да достигнем минималните равнища за Европейския съюз. Ако покачим още повече акциза на бензина и дизеловото гориво ще засегне целия градски и междуградски транспорт. Това означава, че трябва да разчетем и допълнителни суми в бюджета, които да покриват допълнителните разходи.

Сега по темата - кафето. Справката е следната: - три държави в Европейския съюз имат акциз за кафе. Това са Белгия, Дания, Германия. В Белгия е 8 белгийски франка за кг. сурово кафе и 10 белгийски франка за кг. печено кафе; Дания - 5,45 датски крони за кг. сурово и 6,45 за кг. печено; Германия - 4,3 марки за кг. печено и 9,35 марки за нескафе.

От страните кандидатки Хърватия облага с акциз местното производство и вноса на кафе.

Страните членки нямат бандерол. Търговията с насипно кафе не е изрично забранена. Защо ние искаме да въведем бандероли? Причината е, че от няколко години се правят големи далавери с кафе. Въпреки наложените мерки, продължават да минават контрабандно през границата тонове кафе. А при въвеждане на акциз данъчната администрация ще контролира на територията на страната и ще може лесно да идентифицира коя стока е с платен акциз и коя не. Ще се повишат цените на евтиното кафе, докато би трябвало да се понижат цените на скъпото кафе, тъй като акцизът вече няма да зависи от цената на кафето, а от килограмите.

ВЪПРОС - Могат ли да се поставят бандероли и върху чували с кафе?

КАЦАРЧЕВ - Да, може.

ВЪПРОС - По тази логика, защо да не може да се продава насипно кафе, тъй като то е в чували.

КАЦАРЧЕВ- Обмисляме и такъв вариант. Ние ще проверяваме складовете на едро и търговците на дребно. Искаме да създадем интерес самият търговец на дребно да купува стока, за която е платен акциз.

ВЪПРОС - С колко ще се увеличи цената?

КАЦАРЧЕВ- С около 30 % . Предложението е да се вдигне с 1 лв. на кг. печено кафе.

ВЪПРОС - Вие като отговарящ за митниците не смятате ли, че е по нормално да се затегне контролът при вноса на кафето на границата?

КАЦАРЧЕВ - Как? Трябва да се разтоварва всеки камион, за да се провери количеството, ли? Та ние ще задръстим границата.

ВЪПРОС - С колко трябва да поскъпне кафето в резултат на въвеждането на бандеролите.

КАЦАРЧЕВ - Не мога да кажа, но сигурно ще поскъпне малко.

КАЦАРЧЕВ - За цигарите? Много се изписа и за цигарите. Това, което е прилагано до момента за цигарите е следното: Обикновено с Постановление на Министерския съвет се установяват нови цени. Те влизат в сила от някаква дата. От тази дата всички цигари се продават на нови цени, независимо от това какво пише на бандерола. Как се решава проблема с бандеролите? Всички търговци на дребно и всички производители, които са регистрирани по Закона за акцизите, правят описи. Описите са неизбежни във всички случаи. В тези описи се описват наличните количества. След продажбата те довнасят акциза, съгласно Закона за акцизите.

Имаше статии, в които се казваше, че Министерство на финансите ще замразява цените. Ние не замразяваме цените, защото ние не определяме цените на Булгартабак. Цените се утвърждават и се внасят в Министерския съвет от Министерство на икономиката, а МС ги одобрява или не. Така, че ние нямаме отношение към цените. Компонентите са: цена на производител или вносител плюс акциз, плюс ДДС. Бандеролът регистрира акциза.

Мисля, че на най-масовата кутия цигари "Виктори" след акциза от 0,86 лв. ще стане 1,06. В Европейския съюз цигарите се продават с много по-високи акцизи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация