Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министерството на финансите преотвори емисия ДЦК с падеж 27.07.2026 г. при 3,01 % среднопретеглена доходност

20.09.2022 г.

На 19 септември 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 301,05 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,51. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 61,2 %, следвани от гаранционните фондове – 16,0 %, пенсионни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,0 %, инвестиционни посредници – 1,8% и други – 5,0%.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация