Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за февруари

31.03.2020 г.

 

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на февруари 2020 г. възлиза на 23 609,2 млн. лева. Вътрешните задължения са 5 888,6 млн. лева, а външните  17 720,5 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 18,6 %, като делът на вътрешния дълг е 4,6 %, а на външния дълг – 14,0 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от         24,9 %, а външните – от 75,1 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 29 февруари 2020 г. е в размер на 131,9 млн. лева. Вътрешните гаранции са 65,8 млн. лева, а външните – 66,1 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на февруари 2020 г. достига до 22 102,3 млн. лева или 17,4 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 556,8 млн. лева, а външните – в размер на 16 545,6 млн. лева. 

 Държавногарантираният дълг през февруари 2020 г. възлиза на 1 728,8 млн. лева, вътрешните гаранции са 65,8 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП  1,4 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

 

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г., ДВ бр.91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в приложението на стр. 11.
 

[1] Дълг на подсектор „Централно управление" е дългът на подсектор „Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), можете да намерите ТУК.

[2] По прогнозни данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за 2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация