Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОИСР представи резултатите от извършения преглед на управление на държавните предприятия в България

Маринела Петрова - заместник-министър на финансите, Лъчезар Борисов - заместник-министър на икономиката, Ханс Кристиансен - Секретариа към Работната група за държавно участие и приватизационни практики на ОИСР

16.01.2020 г.

България подобрява управлението на държавните предприятия, както и на практиките на упражняване на държавното участие. Това показва направеният преглед и оценка на рамката за корпоративно управление на държавните предприятия съгласно Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Резултатите от изследването бяха представени от Ханс Кристиансен от Секретариата към Работната група за държавно участие и приватизационни практики на ОИСР в Министерския съвет. В събитието участваха още заместник-министрите на финансите Маринела Петрова и на икономиката Лъчезар Борисов, представители на всички министерства и на Националното сдружението на общините в Република България.

Ханс Кристиансен: „Извършената наскоро правна реформа в България е голяма стъпка към прилагането на препоръките на ОИСР относно собствеността и управлението на държавните предприятия. Основният приоритет сега е да се гарантира първо приемането на адекватни подзаконови нормативни актове, а след това и че новият набор от правила ще бъде приложен изцяло в сектора на държавните предприятия в България“.  

Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България: „Държавните предприятия са важни участници в сектори като енергетиката, полезните изкопаеми, инфраструктурата и комуналните услуги. Удовлетворени сме, че подкрепата по линия на Програмата на ЕС за подкрепа на структурните реформи даде насоки за укрепване на законодателната среда в България по отношение на собствеността на държавните предприятия. Приемането на съвременни публични политики, свързани с управлението на държавните предприятия в съответствие с най-добрите международни практики, допълнително ще подпомогне интеграцията на страната в икономиката на ЕС“.

От страна на ОИСР бяха направени предложения за мерки, които страната ни да  приложи в краткосрочен и дългосрочен план, за да подкрепи прилагането на законодателството в тази сфера. Те включват подобряване ефективността на Агенцията за публичните предприятия и контрол, пълноценен режим на мониторинг и оценка на резултатите на публичните предприятия, създаване на подходящи правила и процедури за конкурсния подбор и назначаването на органите на управление в публичните предприятия, всички публични предприятия, категоризирани като големи, да прилагат международните стандарти за финансово отчитане и спазване на същите стандарти за оповестяване като дружествата, регистрирани на борсата, поддържане на равнопоставени условия на конкуренция с частните дружества.

Заместник-министър Петрова благодари за направените препоръки и подчерта, че с приемането на Закона за публичните предприятия държавните компании ще се  управляват по световните правила, които прилагат страните в ОИСР. „Вашите съвети ще подкрепят усилията за реформа в корпоративното управление на държавните предприятия и за постигане на целта ни за присъединяване към ERM II и към Банковия съюз. Чрез новото законодателство България отговаря и на Препоръките на Съвета на ЕС за България за 2019 г. във връзка с икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта, в които е заложено модернизиране на корпоративното управление на държавните предприятия“, допълни заместник-министърът на финансите. Тя съобщи, че до края на месец януари 2020 г. предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проект на правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Заместник-министър Лъчезар Борисов изтъкна, че свършената от българското правителство работа е приета много позитивно в ОИСР. По думите му обстоятелството, че публичните предприятия оперират с предоставени им публични средства изисква по-висока степен на прозрачност и публичност на дейността в сравнение с предприятията от частния сектор.

Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол Петя Александрова представи новите функции на структурата като координационно звено в областта на публичните предприятия и бъдещото ѝ взаимодействие с министерствата в тази област.

Прегледът описва и оценява рамката за корпоративно управление на българския сектор на държавните предприятия спрямо Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия. Той е изготвен по искане на България, за да бъде призната за държава, прилагаща Насоките.

През октомври 2019 г. Работната група по държавна собственост и приватизационни практики към Комитета за корпоративно управление на ОИСР, отчитайки постигнатия от страната ни значителен напредък през последната година в областта на корпоративното управление на държавните предприятия, одобри присъединяването на България към Насоките относно корпоративното управление на държавните предприятия. С официално писмо от 6 декември 2019 г. генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия уведоми министъра на финансите Владислав Горанов за това, че от този момент страната ни става прилагаща Насоките държава. Статутът на прилагаща държава е и значителен напредък към пълноправно членство на страната ни в Организацията за международно сътрудничество и развитие.

Извършването на прегледа и оценката се подпомага финансово от ГД „Служба за подкрепа на структурните реформи“ на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация