Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Изказване на министъра на финансите Владислав Горанов в НС по време на второ четене на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година

04.12.2019 г.

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми народни представители,

Ще изнеса статистическа информация за последните няколко години по отношение на планираните по държавния бюджет приходи и тяхното изпълнение. Защото факт е, че правителството, в съответствие със Закона за публичните финанси и ролята му по Конституция да изпълнява бюджета, има възможност да размества, по реда на ЗПФ, определени разходни показатели. Искам да изнеса статистика по отношение на плана и изпълнението на приходите по държавния бюджет в съответните години, за последните няколко, за да канализирам дебата по отношение на грешното планиране на приходите и използването на т.нар. излишък, който ние наричаме текущо превишение на приходите над разходите в съответните периоди на изпълнение на КФП.

За 2016 г. по закон в тази зала сме планирали да постъпят по държавния бюджет 20 623  591 500 лв. В резултат на изпълнението на бюджета, по държавния бюджет в същата година са постъпили 20 688 341 000, или преизпълнение на приходите със 64 749 500 лв., или отклонението от прогнозата е 0,3 %.

През 2017 г. в държавния бюджет сме предвидили да постъпят 21 932 005 400  лв. отчетът е показал 22 232 277 200 лв., или превишение с 300 271 800 лв., или 1,4 %.

За 2018 г. в проекта на закон за държавния бюджет е предвидено да постъпят 23 515 773 100 лв., в резултат на изпълнението в държавния бюджет са постъпили 23 816 393 300 лв., или 300 620 200 лв. повече, или 1,3 %.

За 2019 г. в държавния бюджет е предвидено да постъпят 25 693 299 800 лв., нашите очаквания към днешна дата са в държавния бюджет да постъпят 25 639 469 300 лв., или с 53 830 500 лв. по-малко, или неизпълнение с 0,2 %.

Искам да Ви уверя, че текущата статистика за изпълнението на бюджета дава възможност за определена гъвкавост по отношение на разходната част на бюджета, тя иманентно е присъща не само от делегацията на чл. 105 и чл. 106 от Конституцията, а и от това, че, в края на краищата, изпълнителната власт е длъжна да има възможност да реагира при определени ситуации. Искам също да Ви уверя, понеже това също е център на дебат, че в нито един миг правителството не е нарушило закона за държавния бюджет дотолкова, доколкото в нито един миг правителството не е изхарчило нито един лев, нито една стотинка, нито една десета от стотинката от преизпълнение приходите – за разлика от предишни години, когато подобна възможност съществуваше в закона за държавния бюджет и в Закона за устройство на държавния бюджет.

Големият дебат за качеството на планиране се свежда до 1,4 % - най-голямата грешка, който сме допуснали през 2017 г., извинявам се на народните представители. Но все пак 1-2 % грешка в планирането може да се допусне, особено когато говорим за такива огромни агрегати и за такива дългосрочни периоди, при които икономиката може да вземе каквато посока прецени.

Това, което искам да Ви уверя, е че за следващата година бюджетът е планиран по същия консервативен начин, очаквам да наваксаме това неизпълнение от тази година от 0,2 процента, надявам се следващата година да го уцелим до 0. Но Ви уверявам, че всички предложения, които сте направили, и повече по чл. 1 отношение няма да взимам, по наши оценки водят, може да бъркаме, но все пак в МФ работят по-добри експерти, отколкото в различни партийни централи, които и да било те, 4,5 % дефицит спрямо КФП. Това, колеги, водят всички мерки, които Вие сте предвидили. Всъщност, грешка, 4,5 млрд. лв. – по-малко от 4,5 % дефицит, 4,5 млрд. лв. е разминаването между приходите и разходите, ако всички предложения на колегите от левицата бъдат инкорпорирани в чл. 1 на закона. Не че предложенията, които сте направили нямат своята логика и резон, но най-доброто изражение на политиката на правителството е да търси баланс между приоритетите. Не може, колеги, всичко да е приоритет! И преизпълнение на приходите няма, има изпълнение на приходите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация