Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министерството на финансите преотвори успешно емисия 20-годишни ДЦК със среднопретеглена доходност от 1,42 %

26.08.2019 г.

На 26 август 2019 г. Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1,42 %.  Общият размер на подадените поръчки достигна 244,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,22.

Разпределението на придобитото количество ДЦК по видове инвеститори е, както следва: най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 61,4 %, следвани от застрахователните дружества с 17,5 %, пенсионни и гаранционни фондове – 16,6 %, инвестиционни посредници – 2 % и други инвеститори – 2,5 %.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация