УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ

14.02.2018 г.

Днес правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и одобри План за действие към нея за 2018 година, който можете да намерите ТУК.