Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР БЯХА ОБСЪДЕНИ НА РАБОТНА СРЕЩА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР БЯХА ОБСЪДЕНИ НА РАБОТНА СРЕЩА

01.12.2017 г.

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ (МКВО) в Министерството на финансите проведе работна дискусионна среща с ръководители на звената за вътрешен одит и финансови контрольори в общините с изградени звена за вътрешен одит. По време на събитието бяха обсъдени индикираните предизвикателства и възможностите за подобрение на вътрешния контрол в публичния сектор. Участие в дискусията взеха председателят на Сметната палата Цветан Цветков, председателят на Института на вътрешните одитори в България Йордан Карабинов, служители от звена за вътрешен одит и финансови контрольори в общините с изградени звена за вътрешен одит, представители на Националното сдружение на общините в Република България.

Експерти от дирекция МКВО в МФ представиха новостите при годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит в публичния сектор, както и приоритетните области за одит през 2018 година. Представителите на общините бяха запознати също така с ролята и функциите на новосъздадения с РМС № 662 от 1 ноември 2017 г. Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор (Съвет), чиято основна цел е да координира и синхронизира приложимото законодателство, методология, годишните планове и обмена на информация между контролните институции и да осъществява необходимите контакти с международните партньори. По време на събитието бяха начертани и основните моменти от приетата с РМС № 683 от 8 ноември 2017 г. Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 – 2020 г. При активните дебати финансовите контрольори и експертите от звената за вътрешен одит в общините споделиха своите професионални мнения и виждане както за текущото състояние, така и в перспектива за подобряване на качеството на вътрешния контрол.

Проведената работната среща беше организирана в изпълнение на чл. 51 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор с цел да подпомогне вътрешните одитори и ръководители от местната администрация при изпълнение на задълженията им, произтичащи от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация