Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ЩЕ УЕДНАКВИ ПРАКТИКИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

14.09.2016 г.

 

Председателят на Сметната палата, изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция утвърдиха правила за работата на Методически съвет по Закона за обществените поръчки. Методическият съвет е постоянно действащ колективен орган, създаден съгласно действащия Закон за обществените поръчки. Съветът ще работи в състав от председател и 9 членове, по трима представители на всяка институция под председателството на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

„Работата на Съвета ще позволи на институционално ниво синхронизирано да работим за единна методология, да преодолеем противоречивото прилагане на законодателството в областта на възлагането на обществените поръчки, изобретателността на нарушителите, негативните и корупционни практики", каза при подписването на документа днес председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

„Продължаваме ползотворното сътрудничество между трите институции на високо професионално ниво и съм убедена, че ще сме полезни на всички участници", заяви изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова.

„По моя преценка трите институции работят все по-добре във взаимодействие една с друга  и създаденият Методически съвет  е допълнителен инструмент, с който да се засили контролът над обществените поръчки", изтъкна директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция Венцислав Георгиев.

Съветът е създаден с цел да се осигури координация и унифициране на контролните практики на органите за предварителен и последващ контрол по Закона за обществените поръчки и звената за вътрешен контрол в организациите на възложителите. Основните му задачи са свързани с разработване на проекти на насоки за прилагане на законодателството по обществени поръчки при установени противоречиви практики при дейността на контролните органи, както и при възникнали въпроси в дейността на управляващите органи по оперативни програми и постъпили запитвания от възложители.

Методическият съвет ще обсъжда теми, свързани с прилагането на законодателството по обществени поръчки, ще предлага на ръководствата си да вземат съответни решения, след което те ще се прилагат в методологията и контрола и от трите институции. За възложителите това означава, че ще могат да разчитат на еднопосочно поведение от страна на тези, които ги контролират.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация