ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ЮЛИ

03.09.2015 г.

Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, същият към края на юли 2015 г. възлиза на 12 155,9 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 262,5 млн. евро, а външните - в размер на 7 893,4 млн. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 28,4%, като делът на вътрешния държавен дълг е 10,0%, а на външния държавен дълг е 18,4% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 35,1%, а външните - от 64,9%.

Валутната структура на дълга към края на м.юли се разпределя както следва:  79,1% - в евро, 19,9% - в левове, 0,4% - в щатски долари и 0,6% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през юли възлизат на 363,3 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в евро - 57,5%, следван от тези в щатски долари -  33,5%, в лева - 8,8% и в японски йени - 0,2%.

Държавногарантираният дълг през юли достига до 311,2 млн. евро, от които 25,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,7%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика".

 

* По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2015 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация