Нов проект ще даде тласък на социалните инвестиции и заетостта в България

30.01.2003 г.

Министърът на финансите Милен Велчев и Андрю Воркинк, Директор на Световната банка за България, подписаха на 29 януари 2003 г., споразумение за заем в размер на 50.8 млн. евро в подкрепа на Проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта (SIEP). Заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева присъства на церемонията по подписването заедно с представители на тристранния ръководен комитет на Социалноинвестиционния фонд и Националното сдружение на общините в България. Проектът беше одобрен през декември миналата година от Борда на директорите на Световната банка. Той ще съдейства за подобряване на жизнения стандарт на хората, които се намират в “ниши” на бедност в България, съсредоточени в отделни региони на страната, сред трайно безработните и етническите малцинства. Тези уязвими групи са изложени на редица неблагоприятни явления - изолация, слаб социален капитал, недостатъчен достъп до пазари и основни услуги, ниско ниво на образование и заетост.

“Този заем ще бъде използван съобразно новата стратегия в социалната политика, а именно - диференциран подход към различните социални групи, активна социална политика, децентрализация на социалните услуги и повишаване на тяхното качество”, заяви министърът на труда и социалната политика г-жа Лидия Шулева. “Той ще даде възможност както за подобряване условията на живот в по-неразвитите населени места, така и за повишаване качеството на работната сила в тях и връщането на пазара на труда на дълготрайно безработни лица. Не на последно място дейностите по проекта SIEP ще допринесат и за развитието на гражданското общество, тъй като ще се провеждат с активното участие на третия сектор в България”, добави г-жа Шулева.

“Проектът е в подкрепа на един от основните приоритети, залегнали в програмата на правителството, а именно, създаване на социален капитал и социална интеграция, които да спомогнат за намаляване на бедността и подобряване качеството на живот на българските граждани”, каза министър Велчев. “Очакванията са той да допринесе за укрепването на съществуващата система за социална защита, както и да подкрепи предприемането на нов тип инициативи за намаляване на бедността и повишаване на благосъстоянието на групи от населението с по-високо ниво на бедност и неравнопоставеност.”

“Най-бедните – които живеят в отдалечени и най-често селски райони, имат ограничен достъп до производствени активи и се нуждаят от инвестиции в инфраструктурата, образованието, здравните и други социални услуги”, каза г-н Воркинк на церемонията. “Ние вярваме, че това финансиране ще подкрепи програмата на правителството за реформи чрез създаване на социален капитал и нови възможности за работа в тези райони. Освен това проектът ще насърчава общностите да подготвят малки проекти, които ще бъдат полезни за най-уязвимите членове на общността и ще им помага да бъде преодоляна бедността и да се избегне социалната изолация”, добави той.

Проектът ще се изпълнява от българския Социалноинвестиционен фонд под егидата на Министерството на труда и социалната политика. Чрез по-близък контакт с общините и местните общности проектът ще съдейства за създаването на повече от 700 000 човеко-дни заетост в резултат от малки местни инфраструктурни проекти и други активни интервенции на пазара на труда. Проектът ще допринесе и за осигуряване на нови възможности за работниците, които може да бъдат съкратени в преструктурираните отрасли и ще се нуждаят от краткосрочна заетост за периода на преход към друго работно място. Мерките по SIEP са разработени така, че да предоставят допълнителна помощ за уязвимите общности в допълнение към усилията им за излизане от състоянието на бедност. Участващите общности и другите потребители ще вземат решения за разработването и изпълнението на проекти, които да бъдат от полза за местното развитие.

Общата стойност на проекта е 67.77 млн. евро, включително 17 млн. евро от българското правителство и участващите общности. Ще бъдат подкрепени две основни инициативи:

· Инициативата за инфраструктура за развитие на общностите ще осигурява пряко финансиране за малки инфраструктурни проекти (на стойност до 80 000 щ.д. всеки) за общности, където хората живеят в условия на бедност. Ще се подкрепят и по-комплексни общински проекти (на стойност до 200 000 щ.д. всеки). Местните общности ще бъдат основните участници, които ще определят и управляват инвестиции за развитие с местно приоритетно значение. Резултатът ще бъде по-малка бедност и намалена безработица в целевите общности. Очаква се да бъдат подкрепени между 300-400 общински инициативи.

· Българската инициатива за активен пазар на труда ще увеличи производителността и ще намали бедността чрез подкрепа на безработните в бедните общности за разширяване и използване на човешкия им капитал в отговор на променящите се условия в икономиката и на пазара на труда. SIEP ще помогне общностите в неравностойно положение да получат допълнителни ресурси към услугите за активни мерки за пазара на труда, които ще връщат хората на работа (напр. услуги за заетост, преквалификация, малка помощ за дребен бизнес). Общинските служби по заетостта ще предоставят тези услуги в тясно взаимодействие с неправителствени организации, частни фирми и организации на работодателите и работниците. Около 25 000 търсещи работа ще получат такива услуги, което ще подобри конкурентоспособността им на пазара на труда.

Повече информация за проекта, както и за програмата на Световната банка в България, можете да намерите в интернет на адреси:

http://www.mlsp.government.bg

http://www.minfin.government.bg

http://www.worldbank.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация