Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министър Милен Велчев и председателят на делегацията на ЕК Н.П. Димитрис Куркулас подписаха седем финансови меморандума по предприсъединителната програма ИСПА на Европейския съюз

21.01.2003 г.

На 21.01.2003 г., г-н Милен Велчев, министър на финансите и Национален ИСПА Координатор и Н.П. Димитрис Куркулас, председател на делегацията на ЕК в България, подписаха шест финансови меморандума в сектор “Околна среда” и един в сектор “Транспорт”. Общата стойност на седемте проекта по пред-присъединителната програма ИСПА на Европейския съюз е 240 милиона евро.

Едно от най-важните условия на програмата е спазването на баланса 50% на 50% между секторите “Околна среда” и “Транспорт”. В сравнение с предишните години през 2002 г. България се доближава най-много до това съотношение, а именно 62% за “Транспорт” и 38% за “Околна среда”.

Подписаните финансови меморандума в сектор “Околна среда” са:

1. 2002 BG 16 P PE 009 - Бургас – Меден Рудник, пречиствателна станция за отпадни води

Целите на проекта са:

Да се намали изтичането на непречистени отпадни и промишлени води в Черно море

Да се подпомогне България при приемането на изискванията на Европейското законодателство в сферата на пречистването на водите

Обща стойност на проекта = 10 206 220 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА: 7 654 665 евро.

2. 2002 BG 16 P PE 010 - пречиствателна станция за отпадни води в гр. Търговище

Основната цел на проекта е:

Да предпази реките Варна и Камчия (а по този начин и Черно море) от изтичане на непречистени отпадни и промишлени води

Обща стойност на проекта = 11 426 936 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА = 9 141 549 евро.

3. 2002 BG 16 P PE 011 - Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Ловеч

Основните цели на проекта са:

Да се подпомогне България при приемането на изискванията на Европейското законодателство в сферата на пречистването на водите;

Да се подобри екологичното състоянието на река Осъм;

Да даде възможност на България да спази международните си договорки по конвенцията за взаимно опазване и използване на река Дунав и делтата, както и за предпазване на Черно море от замърсяване.

Обща стойност на проекта = 18 396 575 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА = 13 797 431 евро.

4. 2002 BG 16 P PE 012 - Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Монтана

Основните цели на проекта са:

Да се подобри екологичното състоянието на река Огоста;

Да даде възможност на България да спази международните си договорки по конвенцията за взаимно опазване и използване на река Дунав и делтата и, а също така за предпазване на Черно море от замърсяване.

Обща стойност на проекта = 16 741 237 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА = 12 555 928 евро.

5. 2002 BG 16 P PE 014 - Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Севлиево

Основни цели на проекта са:

Да се подобри екологичното състоянието на река Росица;

Да се подобри качеството на водата в язовир Стамболийки;

Да даде възможност на България да спази международните си договорки по конвенцията за взаимно опазване и използване на река Дунав и делтата и, а също така за предпазване на Черно море от замърсяване.

Обща стойност на проекта = 13 987 623 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА = 10 490 717 евро.

6. 2002 BG 16 P PE 015 - Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Попово

Основните цели на проекта са:

Да се подобри екологичното състоянието на реките Поповска и Черни Лом;

Да даде възможност на България да спази международните си договорки по конвенцията за взаимно опазване и използване на река Дунав и делтата и, а също така за предпазване на Черно море от замърсяване.

Обща стойност на проекта = 11 860 433 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА = 8 895 326 евро.

Подписаният финансов меморандум в сектор “Транспорт” е:

7. 2001 BG 16 P PT 004 – Автомагистрала “Люлин” – от околовръстния път на София до отклонението за кв. Даскалово (Перник)

Основните цели на проекта са:

Да се подпомогне реформирането на българската икономика в предприсъединителния период за членство в Европейския съюз и по-конкретно развитието на Европейските транспортни коридори;

Да се подпомогне изграждането на автомагистрала “Люлин” като част от трансевропейски транспортен коридор IV и интегрирането и в трансевропейската пътна мрежа на съюза;

Да се подкрепи Националната стратегия в частта и за разпределяне на транзитните потоци извън населените места и превеждане на пътната мрежа в съответствие със европейските стандарти.

Обща стойност на проекта = 148 450 000 евро.

Стойност на безвъзмездната помощ от ИСПА = 111 337 500 евро.

Новите проекти, одобрените по програма ИСПА за съфинансиране, са във висока степен на готовност за изпълнение. Това ще спомогне за тяхното навременно и ефективно прилагане, както и за привеждането на секторите транспорт и околна среда в съответствие с Европейските изисквания. Въпреки че бенифициенти по проектите са различни региони на страната, резултатите ще рефлектират върху общата екологична обстановка и инфраструктура на България. Всички проекти са съобразени с Националния план за развитие и изпълнението на секторните стратегии за транспорт и околна среда.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация