Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Fitch Ratings потвърди рейтинга на България ‘BBB’ с положителна перспектива

13.05.2023 г.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива.

Рейтингът на България е подкрепен от силната външна и фискална позиция на страната в сравнение с държавите със същия рейтинг, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. От друга страна, ниският дял на инвестициите спрямо БВП и неблагоприятните демографски фактори тежат на потенциалния икономически растеж и на публичните финанси в дългосрочен период.

Положителната перспектива отразява плановете за членство на страната в еврозоната, което може да доведе до по-нататъшни подобрения в показателите за външната позиция на страната. Въпреки поредицата от предсрочни парламентарни избори през последните две години, от рейтинговата агенция вярват, че ключовите политически партии остават ангажирани с приемането на еврото. Според Fitch Ratings, необходимите законодателни изменения трябва да бъдат приети след като политическата среда се стабилизира, като рисковете около датата за влизане в еврозоната са свързани главно с изпълнението на критерия за ценова стабилност.

Инфлацията ще отслабне бавно: От Fitch Ratings прогнозират средногодишна инфлация (ХИПЦ) от 9,6 % през 2023 г. (текуща медианна стойност от 6,4 % за държавите с рейтинг „BBB“), при 13 % през 2022 г. Докато по-ниските международни цени на суровините и силните базови ефекти трябва да намалят общата инфлация през тази година, стабилното вътрешно търсене ще поддържа висок натиска върху цените, което ще доведе до средногодишна инфлация от 4% през 2024 г. Динамиката на заплатите, като цяло, е в съответствие с инфлацията, номинално нарастване на средната заплата от 12,8 % през 2022 г., движена предимно от увеличението в частния сектор.   

Отслабване на перспективите за растеж: Прогнозира се растежът на БВП да се забави до 1,3 % през 2023 г. от 3,4 % през 2022 г. Анализаторите от рейтинговата агенция, очакват рязко намаляване на запасите, които фирмите поддържат и забавяне на растежа на частното и публичното потребление. Независимо от това частното потребление ще продължи да бъде подпомагано от стабилния пазар на труда, като увеличението на минималната заплата и социалните плащания ще подкрепя домакинствата с по-ниски доходи. Ръстът на инвестициите ще започне да се засилва с нарастването на потоците от средства от фондовете на ЕС. През 2024 г. растежът на БВП ще се ускори до 2,6%. Забавянето на изпълнението на реформите по ПВУ е основен отрицателен риск.

Несигурна бюджетна перспектива: Според Fitch Ratings фискалното изпълнение за тази година е несигурно, тъй като служебното правителство работи съгласно разпоредбите на закона за бюджета за 2022 г. Дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да се увеличи до 3,4 % от БВП през 2023 г. от 2,8 % през 2022 г., което е в съответствие с текущата медиана на страните с рейтинг „BBB“. Силният номинален растеж на БВП ще подкрепи данъчните приходи, докато увеличенията на пенсиите и заплатите в публичния сектор и увеличаването на капиталовите разходи ще повишат общите бюджетни разходи. Постигнатата фискална предпазливост и ангажиментът на ключови политически партии за фискална консолидация подкрепят виждането на анализаторите от рейтинговата агенция, че фискалните резултати в средносрочен период не трябва да бъдат застрашени. Fitch Ratings очакват бюджетният дефицит през 2024 г. да се ограничи до 2,5 % от БВП.

Основни фактори, които биха могли да доведат до положителни действия по рейтинга, са: напредък към присъединяването към еврозоната, включително увереност, че България отговаря на критериите за членство и срока за приемане на еврото; подобряване на потенциала за растеж на икономиката, например чрез въвеждане на структурни и управленски реформи за подобряване на бизнес средата и/или ефективно използване на средствата от ЕС.

Фактори, които биха могли да доведат до негативни действия по рейтинга, са: липса на напредък в присъединяването към еврозоната поради постоянна политическа нестабилност или неизпълнение на критериите за конвергенция; по-ниски перспективи за растеж в средносрочен период, предизвикани например от значителен неблагоприятен макроикономически шок или инфлация, която се е задържала на високи нива.

Пълното съдържание на прессъобщението може да прочетете тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация