Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министерството на финансите преотвори емисия ДЦК с падеж 27.07.2026 г. при 4,47 % среднопретеглена доходност

11.10.2022 г.

На 10 октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10,5-години, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,47 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 230,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,15. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 263 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 80,0 %, следвани от застрахователни дружества – 14,5 %, пенсионни фондове – 4,5 % и гаранционните фондове – 1,0 % .

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация