Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 883 млн. лв. към края на април 2022 г.

30.04.2022 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към април 2022 г. да бъде положително в размер на 883 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период на 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 171,6 млн. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 17 792 млн. лв. (31,1 % от годишния разчет) и нарастват с 1 080 млн. лв. (6,5 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо април 2021 г. с 1 040 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близко до отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2022 г. са в размер на 16 909 млн. лв. (26,8 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към април 2021 г. бяха в размер на 16 540,5 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 535 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към април 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2022 година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация