Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министърът на финансите издаде Указание за счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh

29.12.2021 г.

Публикувано е Указание на министъра на финансите относно счетоводно отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh. Документът е издаден на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството.

Приетата от Министерския съвет Програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия има за цел да защити и подпомогне всички небитови крайни потребители за справяне с последиците от колебанията на цените на електрическата енергия. Тя е с компенсаторен ефект и допълва вече предприетите други временни мерки на национално ниво за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар, както и засилване на регулаторния контрол. Програмата обхваща период на подпомагане от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително. Компенсациите ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 година.

Тя предвижда механизъм за подпомагане на небитовите крайни клиенти чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, и оператори на организиран борсов пазар на електрическа енергия (Доставчиците). Подкрепата по Програмата, която се отпуска въз основа на сключен типов договор между Министерството на енергетиката и Доставчиците, е насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г и 33а от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, които ще получат компенсация от 110 лв./MWh използвана електроенергия. Компенсацията ще бъде изчислена на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена "задължение към обществото", с фиксирана сума за подпомагане от 110 лв. на един MWh, като в сумата не е включен ДДС. По този начин ще бъде намалена дължимата за плащане сума от небитовите крайни клиенти.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация