Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

16.07.2019 г.

Публикуван е Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз. Документът е проблемно-ориентиран и е изготвен като отправна точка в процеса по разработване на Националната програма за развитие: България 2030. С него се цели да бъдат идентифицирани проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които след това да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ.

Националната програма за развитие: България 2030 е дългосрочен стратегически документ, който определя визията, целите, приоритетите и общата финансова рамка на политиките за икономическо и социално развитие на страната, механизмите за наблюдение и контрол при тяхното изпълнение, както и насоките на политиките на Европейския съюз за периода. За разработването му в началото на тази година е приета Концепция, като заложените в нея дейности и график са в съответствие с Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Партньорството и широките консултации с всички заинтересовани страни на отделните етапи от процеса на подготовката ѝ е основен принцип при изготвяне на Националната програма за развитие: България 2030. Публикуваният анализ е съгласуван със Социално-икономическия анализ на районите в Република България, който се изготвя паралелно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за целите на програмирането на развитието на по-ниско териториално ниво. Документът е обсъден и на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Икономическия и социален съвет, като становищата и коментарите на социалните партньори са взети предвид.    

Съгласно Концепцията следващите действия до края на 2019 г. по разработването на Националната програма за развитие: България 2030 включват изготвяне на визия, цели и приоритети, първи проект на индикативна финансова рамка и предварителна оценка на въздействието.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация