Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ПУБЛИКУВАН Е ГОДИШНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА 2016 г.

04.12.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“ {1} към края на 2016 г. възлиза на 13 781,3 млн. евро. Вътрешните задължения са 3 507,6 млн. евро, а външните  10 273,7 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) {2} възлиза на 28,6%, като делът на вътрешния дълг е 7,3%, а на външния дълг – 21,3%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 25,5%, а външните – от 74,5%.

Среднопретегленият лихвен процент на дълга за периода януари – декември 2016 г. възлиза на 2,84 %, като намалява с 18 б. т. спрямо същия период на 2015 г. (3,02%).   

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 декември 2016 г. е в размер на  226,9 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,5 млн. евро, а съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,5%.

Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на декември 2016 г. достига до 13 166,3 млн. евро или 27,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 438,2 млн. евро, а външните – в размер на 9 728,1 млн. евро. 

Държавногарантираният дълг към края на 2016 г. възлиза на 855,5 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,6 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,8%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”

 

{1} Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

{2} Данни на НСИ за БВП за 2016 г. – 94 130 млн.лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация