ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ ДОСТА ПО-РАЗЛИЧНА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ, КОЕТО СИ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ - 02/02/2006

02.02.2006 г.

Българска национална телевизия, Канал 1, "Денят започва", 2 февруари 2006 г.

Водещ Асен Григоров:

Добро утро на министъра на финансите Пламен Орешарски, за който днес трябва да е един много щастлив ден.

Пл. Орешарски:

Добро утро.

Водещ:

Започва за първи път фактически на светлата дата 2 февруари бюджетна процедура за следващата година. Защо се налага всъщност толкова рано да започнете бюджетната процедура за догодина?

Пл. Орешарски:

Най-простият отговор е за да имаме достатъчно време и да подготвим добре бюджета за следващата година. Следващата година ще бъде доста по-различна от последните. Това ще бъде, всички се надяваме, разбира се, първата година на членството на България в Европейския съюз, което си е предизвикателство в няколко направления. На първо място, има допълващи разходи, свързани с кофинансиране на фондовете, от една страна, с вноската на България в общността, от друга страна, и даже по-важното -необходимостта да повишим ефективността на публичните разходи. Впрочем това е една перманентна задача.

Водещ:

Това наша инициатива ли си е или се налага от преговори на някакво ниво с Европейския съюз?

Пл. Орешарски:

Не, изцяло наша инициатива. Ние бихме искали да изпълним със съдържание програмния подход за съставяне на бюджет и да преминем от финансиране на дейности, издръжка, заплати към финансиране на програми. Това е също предизвикателство.

Водещ:

Сега, като казвате ние, кого имате предвид - Министерство на финансите или има, така, съгласие в цялото правителство?

Пл. Орешарски:

Има съгласие в цялото правителство, в средствата за масово...

Водещ:

Защото, извинявайте, прави ми впечатление, че решението за започването на бюджетната процедура ще се гласува на заседание на Министерски съвет. Не можете ли вие да го почнете сами като министър на финансите, без да се облича фактически в политическо решение?

Пл. Орешарски:

Това не е политическо решение. Това е изпълнително.

Водещ:

Така.

Пл. Орешарски:

Винаги е правено така, за да може всички министри да бъдат ангажирани със срокове. И това е обичайната процедура. И в миналото е правено така, само че е правено на един малко по-късен етап - април, април месец най-често. Изтегляме срока, вече се опитах да обясня защо, тъй като има няколко предизвикателства, свързани с програмния подход. За първи път ще се опитаме да направим многогодишно финансиране, т. е. за три години да направим бюджети като, разбира се, задължителен ще бъде бюджетът за седма година. Останалите два, покривайки програмите, за които говорим, ще дадат един ориентир в средносрочен  аспект, т. е. тригодишен  аспект.

Водещ:

Сега, колко ще е близка тая бюджетна процедура до програмата на правителството за управление, където вече идва политическият въпрос?

Пл. Орешарски:

Ще бъде изцяло близка. Не само близка, а ще бъде извлечена от програмата на правителството.

Водещ:

Не, защото за тази година бюджетът, нали, и то беше разбираемо, мисля, че водихме един разговор, вие казахте, че не може да бъде толкова близка до предизборните обещания на различните партии, които участват в коалицията, и така нататък, щото тя е започната от предишното правителство. Сега вече вие я започвате.

Пл. Орешарски:

И ще я съобразим изцяло с приоритетите на правителствената програма. Ще се постараем да очертаем ясни цели и програми за тяхното изпълнение така, както това се съдържа в една модерна бюджетна процедура.

Водещ:

Добре. Има на вашия сайт вече нов проект за закон върху данък добавена стойност, законът за данък добавена стойност. До каква степен той е в, така, в синхрон с началото на бюджетната процедура. Има ли там промени, които ще се отразят на бюджета за следващата година?

Пл. Орешарски:

Всички финансови промени, които правим, в това число и в законите, са свързани с бюджетната процедура, макар и не така пряко на този етап. Но това е закон, който ще действа от началото на следващата година, и в този контекст той е изцяло свързан с бюджетната процедура. А има и друг момент, отново ще повторя, че от 2007-ма година ние ще бъдем членки на общността и тогава вътрешният пазар ще престане да бъде такъв. Той ще се разшири в границите на общността. Това изисква съответни хармонизирания и нагаждания на отделни разпоредби в закона към новите условия. И всъщност центърът на промените в новия закон са точно тези - съобразяване с обстоятелството, че вече не работим в рамките на вътрешния пазар.

Водещ:

Това са процедури.

Пл. Орешарски:

Да.

Водещ:

Ставката ще остане ли 20 процента?

Пл. Орешарски:

Ставката никога не сме дискутирали. Нееднократно заявих, че нашите планове. . .

Водещ:

Като говорихме за предизборни програми, там имаше 18 процента.

Пл. Орешарски:

Точно така. Ако прочетете внимателно, пише - при възможност ще се намали на 18 процента - и аз го потвърждавам. А струва ми се, че за 2007-ма година такава възможност няма да се създаде от гледна точка на все още голямото вътрешно търсене и предизвикателството на дефицита по текущата сметка. Така че за 2007-ма година вероятността да намалим ДДС, е минимална, но окончателно ще вземем решение есента.

Водещ:

Да, направо всъщност е нулева, ако се съди от проекта и от това, че сега ще започнете всъщност пропуските на бюджета за следващата година.

Пл.Орешарски:

Да, и не го крия. И не го крия, че вероятността е много малка, т.е. ние възнамеряваме да запазим ставката от 20 на сто.

Водещ:

Има ли промени в срока за връщането на ДДС, което винаги е било проблем? Откакто, вие си спомняте по-добре от мен, но и аз си спомням, откакто е въведен данък добавена стойност в България с връщането е изключителна драма.

Пл.Орешарски:

Не, не сте докрай прав. На нас често ни се струват изключителна драма неща, които са обичайни във външната практика.

Водещ:

Е, как, извинявайте, години наред се връщаше три месеца, сега май че е един месец до 40 дни, но така или иначе е доста бавна процедурата.

Пл.Орешарски:

Вижте, това са местни критерии. Ние искаме, ако може, и аз бих искал, ако може да се връща на другия ден, а за съжаление никъде по света не става така. Тъй като нямаме достатъчно време, не бих искал да цитирам сроковете в европейските страни. Ще видите, че въобще не е драма, примерно. Може би има някои усложнявания в регулациите, които ще се опитаме да чистим, но срокът съвсем не е...

Водещ:

Срокът ще остане . ..

Пл.Орешарски:

Напротив, ние се опасяваме от един риск за следващата година, свързан с влизането ни в общността. Практиката показва, че останалите 10 страни, които влязоха в първата вълна, губят значима част от ДДС поради дългите срокове на уведомление между данъчните администрации на отделните страни. Това ще бъде предизвикателство и ще направим всички усилия да не удължаваме срока, а такава обективна потребност възниква.

Водещ:

Колко ще паднат приходите всъщност с включването на България в общността, защото например за вноса на автомобили ще отпадне ДДС-то, предполагам, че за много други стоки? Като вече член на общ пазар няма да се дължи ДДС към бюджета.

Пл.Орешарски:

Не, ще се дължи ДДС. Механизмът ще бъде друг. Ще направим всичко възможно, за да не паднат приходите с нито лев, но статистиката, засега мога само това да цитирам, статистиката сочи, че в централноевропейските страни, които влязоха преди 2 години, приходите от ДДС спаднаха между 10 и 20 на сто.

Водещ:

Което не е съвсем малко в...

Пл.Орешарски:

Въобще не е малко и е даже доста тревожно.

Водещ:

Има ли мерки в този закон, които да... в този проект на закон  всъщност, които да предотвратяват...

Пл.Орешарски:

Законът е унифициран изцяло с европейските стандарти и не е въпросът в закона, а в неговото изпълнение и в капацитета на администрацията. Върху това ще съсредоточим внимание. Вие знаете, че НАП стартира сравнително успешно, но укрепване на капацитета на НАП ще бъде нашата цел през   цялата 2006 г.

Водещ:

Започва някакво напрежение, което още не е много явно, но тук говорихме преди два дни с министъра на транспорта за това всъщност кой ще контролира и кой ще разпределя парите за инфраструктурата, че агенция "Пътища" не може да бъде единствената изпълнителна агенция, която да контролира тези пари, че всъщност магистралите трябва да минат в Министерство на транспорта и т.н. Сега, като финансов министър как гледате  на тези  неща?

Пл.Орешарски:

Вие знаете, че ние периодично имаме партньорски проверки от Европейската комисия. Такава имахме и преди три седмици. Обсъдихме с колегите механизма за усвояване на структурните фондове и ни бяха направени някои препоръки, а към днешна дата вече сме готови с усъвършенстване  на механизма на движение на паричните средства от общността към България следващата година. По отношение на конкретния ви въпрос, агенция "Пътища" ще бъде трансформирана в независима агенция, подчинена на двете министерства - транспорта...

Водещ:

На двете, в смисъл на транспорта и на. . .

Пл.Орешарски:

... и на регионалното министерство.

Водещ:

Т. е. няма да се отиде на вариант да е подчинена на Министерски съвет, което е може би...

Пл.Орешарски:

Не, планът е да бъде подчинена на двете министерства и всъщност да изпълнява две оперативни програми - транспорт и регионална политика. Тъй като и в двете програми има строителство на пътища, най-удачният вариант според нас, съгласуван с Европейската комисия, все още нямаме тяхното окончателно мнение, но е консултирано това решение и мислим, че това е правилният път, за да може по-ефективно да се усвояват средствата.

Водещ:

Един от ангажиментите, който сме поели към Европейския съюз, всъщност е да има три изпълнителни агенции за управление на структурните и кохезионните фондове. Засега има само една, това е агенция "Пътища", която е одобрена да управлява средства по ИСПА всъщност.

Пл.Орешарски:

Изграждаме разплащателна агенция в селското стопанство, така че до края на годината...

Водещ:

Която ще бъде вътре в земеделското министерство.

Пл.Орешарски:

Точно така, ще има регионални клонове и т.н. До края на годината ще бъдем напълно готови институционално, а междувременно правим усилия да повишим и капацитета, в това число чрез назначаване на нови бройки в администрацията, която ще се занимава с усвояване на средствата, и с повишаване   на квалификацията на действащия персонал.

Водещ:

Как гледате на идеята на Румен Овчаров миноритарните дялове на държавата да бъдат обединени в един фонд?

Пл. Орешарски:

Това е една добра идея. Обсъждали сме я в предварителен порядък, но нека видим конструкцията и тогава можем да коментираме повече, от гледна точка както на функционалната възможност на тази компания да върши своите задачи, така да преценим и къде точно й е мястото, в строителство на кои пътища и въобще на пътища само или на по-широк кръг инфраструктурни проекти.

Водещ:

Изобщо държавата като инвеститор, как ви изглежда като идея?

Пл. Орешарски:

Винаги ще остане такъв. За радост или за жалост, държавата би трябвало да изгражда големите инфраструктурни проекти, в някои случаи пряко, в други случаи осъществяваща координираща функция, при т. нар. форма публично частно партньорство държавата пак има своето място.

Водещ:

Не, доколко държавата всъщност ще се меси в отношенията между  частен  бизнес, европейски фондове и т.н., това е същността на въпроса, то е ясно иначе, че държавата ще остане...

Пл.   Орешарски:

Стремежът трябва да бъде държавата минимално да се меси и да изпълнява координиращи функции, но не във всички сектори това е възможно. В някои сектори тя пряко ще усвоява средствата.

Водещ:

Добре, днес ще влезе евентуално в дневния ред на Министерски съвет стратегията за приватизация на "България еър". Доколкото знам, миналия четвъртък не влезе, защото вие нямахте, така, ясно становище по въпроса. Сега имате ли?

Пл. Орешарски:

Не, не е бил това поводът, ние винаги сме имали ясно становище и подкрепяме стратегията за приватизация на "България еър". Имаме технически коментари, впрочем имат и други ведомства технически  коментари. Мисля, че те не са по същността на стратегията.

Водещ:

Технически коментари от какъв характер?

Пл. Орешарски:

От гледна точка на размера на капитала на компанията и невнесената част, от гледна точка на спецификациите на процедурата по обявяване на търг. Технически характер, както се казва.

Водещ:

Ако днес влезе, ще се гласува ли, т.е. отпаднаха ли тези ваши технически коментари?

Пл. Орешарски:

Да, да, мисля, че днес ще се гласува.

Водещ:

Добре, накрая да ви питам, понеже върви една драма, пак свързана с ЕС, дали наистина или не, обаче иска се смяна номерата на колите, а догодина ще има пак същото нещо, след като станем членове на ЕС, вероятно. Вие сменихте ли си табелите на колите?

Пл. Орешарски:

Аз си смених табелите много отдавна, спазвайки съответните срокове, но въпросът не е в табелите, а въпросът е в това, че имаме червена точка, ако мога да използвам популярния вече изрази мониторинговия доклад от тази есен, и трябва да направим всичко възможно тя да бъде елиминирана за следващия доклад. Вярвам, че КАТ ще се справи със ситуацията.

Водещ:

Тоест, вие държите, понеже и в днешните вестници включително се дискутира въпросът дали да има удължаване на срока, дали да няма, даже някъде пишеше, че негласно щял да се удължи срокът.

Пл. Орешарски:

Това най-добре ще прецени МВР, в частност КАТ. Но аз отново ще повторя, че важното, не само за шофьорите мисля, а за всички съграждани, е червената точка от доклада през септември да бъде смекчена в, така, най-лекия случай, идеалният вариант е въобще да бъде премахната и да бъде отчетено, че този въпрос е решен. Въпросът е с "Гражданската отговорност". Прекалено малко коли в България имат "Гражданска отговорност" в сравнение с изискванията на ЕС. А то е свързано и с регистрация.

Водещ:

Тоест, всъщност, така, една кола като мине на нова регистрация, се контролира и плащането на пътен данък, и "Гражданска отговорност". Това ли е идеята?

Пл.   Орешарски:

Не само това, експертите не намериха друг по-добър вариант да отпишат стари автомобили, вероятно някои от тях несъществуващи вече от регистрите на КАТ. Но пак повтарям, мисля, че КАТ ще намерят най-доброто решене.

Водещ:

За хората обаче това е излишно вадене на пари, за голяма част от хората. Къде всъщност отиват приходите, които се натрупват при смяната, да кажем, на регистрационни табели?

Пл. Орешарски:

За съжаление, аз не съм запознат с калкулациите на табелите, но ми се струва, че табелите не биха могли да бъдат безплатни, те струват нещо.

Водещ:

Е, в никакъв случай, въпросът е дали има някаква надбавка върху тях? Дали това отива в бюджета на МВР, дали отива в общия републикански бюджет?

Пл. Орешарски:

Не отива.

Водещ:

Всеки си задава този въпрос.

Пл. Орешарски:

Табелите струват пари и те се заплащат от гражданите, така, че въпросът не е фискален.

Водещ:

Да, въпросът не е фискален, но пак ви казвам, нали, хората общо взето протестират защо сега трябва да плащат там 20 или 30 лв., колкото се плащат, и догодина пак да ги плащат, за да има нови табели със звезди.

Пл. Орешарски:

Не съм сигурен, че догодина трябва да плащат, нещо повече -мисля, че не трябва да плащат, но това са въпроси, отново които трябва да поставите на КАТ. Не бих искал да иззема компетенции на...

Водещ:

Добре, вие само призовавате червената точка да стане поне жълта?

Пл. Орешарски:

Поне.

Водещ:

Добре, благодаря ви. Министърът на финансите Пламен Орешарски в студиото на "Денят започва" преди днешното много важно заседание на Министерски съвет.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация