Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Интервю на министър Валери Белчев за предаването "Бизнес.БГ"

Интервю на министър Валери Белчев за предаването "Бизнес.БГ"
Снимка: Интервю на министър Валери Белчев за предаването "Бизнес.БГ"

07.11.2021 г.

Водещ: В края на годината започва обраното броене и отново идва времето на равносметките. Каква беше 2021 г., добре ли се справихме, кои кризи доколко преодоляхме и ефективни ли бяха подходите и мерките? Бюджетът за тази година беше много и силно критикуван, че не е кризисен, а предизборен, че е разоряващ дори и неизпълним. Беше и прекроен наскоро с една актуализация. Колко критики ще понесе Бюджет 2022, какъв ще е той, още не знаем. По това време на годината обикновено обсъждаме параметрите и бъдещото състояние на държавната хазна. Тази година, обаче, понеже всичко е малко наопаки, още не знаем какво предстои. А бюджетната сметка за догодина няма да е никак по-лека спрямо тази, дори бихме казали, че ще бъде по-тежка. По-високи цени, социално напрежение, протести, инфлация, чийто ръст специалисти прогнозират, че ще достигне 8 % в края на годината. Как бюджетът ще се справи с разнопосочните рискове? В студиото вече е министърът на финансите Валери Белчев. Здравейте.

Валери Белчев: Здравейте.

Водещ: Министър Белчев, кой е най-големият пропуск на бюджета в момента?

Валери Белчев: Не мога да говоря за пропуски...

Водещ: Няма пропуски.

Валери Белчев: Не бих казал, че това е предизборен бюджет. В крайна сметка той си се изпълнява нормално, приходните агенции работят добре, няма изненади, така че мисля, че критиките и полемиките имат по-скоро политически характер.

Водещ: А как тогава си обяснявате критиките, протестите на бизнес и синдикати – видяхме ги пред прозорците на Министерския съвет, ръка за ръка – ресторантьори, туроператори? Тоест, ако всичко е окей, защо протестират?

Валери Белчев: Разбира се, … но протестите не са свързани задължително със структурата на бюджета. Нека не забравяме, че преживяхме и продължаваме да живеем в една извънредна ситуация. Имаме изключително тежка здравна криза, свързана с Ковид. За капак на това се случиха и някои динамики в сферата на енергетиката, цените много пораснаха. Цялата тази нервност, всички тези настроения идват най-вече от екзогенни фактори. Това не е функция на някаква грешка в планирането, бих казал.

Водещ: Но бюджетът е функция да се подпомага и да се водят политики, нали така? От тази гледна точка, Вие как – между всички - и политическа, и икономическа, и финансова, и енергийна криза – как ще помогнете на хората?

Валери Белчев: Не трябва да се забравя, че не по-малко от 4 млрд. лева бяха вече ангажирани в подкрепа на мерките, свързани с пандемията, че близо 1 млрд. отиде за пенсии, че бяха осигурени средства за подкрепа на бизнеса и други административни дейности, че бяха осигурени ваксини, маски, санитарни материали. Тоест действително ние като Министерство, ако щете, не пропускаме всичко, което се случва наоколо. Но в същото време трябва да сме много внимателни и с възможностите си, защото бюджетът не е само харчене, а също и приходи. Това, което правим в посока приходи, това е оптимизиране на администрацията.

Водещ: Ще стигнете ли в края на годината, както каза Вашият предшественик, 1,5 млрд. повече приходи? Очертава ли се да се попълни тази сметка?

Валери Белчев: Моят предшественик говори за разлика в приходите между предходната и следващата година. Към настоящия момент продължаваме да изпълняваме изцяло плана, даже да го преизпълняваме по отношение на приходната част.

Водещ: Имате ли и какви резерви в момента, грубо казано, като средства, с които можете наистина да подпомогнете в момента това социално напрежение – и хората, с оглед на по-високия ток, който се очаква от 1 януари за потребителите, и за парното включително, и за бизнеса?

Валери Белчев: Средства... Резерви, не бих казал. Но се грижим в рамките на възможностите.

Водещ: Колко средства имате, колко може да лавирате?

Валери Белчев: Бюджетът всъщност разпределя перата по различни индустрии, по различни администрации и различни политики. Не бих казал, че имаме кой знае какви резерви зад гърба си. И все пак...

Водещ: Защо, направихте актуализация само преди два месеца?

Валери Белчев: Актуализация беше направена, така че да не се счупи и макрорамката. Ние не можем да си позволим да харчим нещо, което нямаме. В същото време, обаче, се грижим за това най-важните неща да са финансирани. Например ваксините, например кислорода за болните в момента.

Водещ: Но не ми отговаряте на въпроса за бизнеса. Евентуално някаква подкрепа към момента?

Валери Белчев: За бизнеса направихме една много силна интервенция по отношение на цените на електроенергията. Както знаете, още преди няколко седмици...

Водещ: Но то не беше свързано през бюджета. То е свързано през, както знаем...

Валери Белчев: През бюджета ние не можем да направим каквото и да било.

Водещ: Затова питам – в момента колко имаме, какво бихме могли да подпомогнем до края на годината, преди да е дошло времето за следващата план сметка, така да се каже, с какво може да се помогне? И актуализация налага ли се тази година още веднъж да се прави?

Валери Белчев: Аз смятам, че можем да се справим и без актуализация. Да не забравяме, че до края на годината не остава кой знае колко време. Плюс това, не бих искал да поставям нещата в светлината на някаква страшна криза, на някаква паника. Нещата не са чак толкова зле в икономически план, икономиката не е чак толкова зле. Всъщност дори ние ще маркираме ръст тази година. И планираме да маркираме още по-голям ръст догодина. Действително има напрежение.

Водещ: Защо се бави бюджетът за догодина? Защо ние сме почти в средата...

Валери Белчев: Бюджетът не се бави. Ние вече сме подготвили бюджетната рамка. Но за да внесем бюджет, трябва да има парламент. Ако няма парламент, няма правен субект, който да може да обработи този бюджет.

Водещ: Но се бавите в момента.

Валери Белчев: Не. Бюджетната рамка вече е готова. В момента правим симулации на различни политики, които бихме могли да интегрираме вътре, но ще ги комуникираме тогава, когато му дойде времето, когато ние самите сме убедени, че това, което предлагаме, е това, зад което стоим, и тогава, когато вече има и малко повече яснота в политически план.

Водещ: Защо се притеснявате да обявите тази рамка преди да имаме парламент? В крайна сметка Вие като служебен министър и като служебно правителство можете да обявите тази рамка и преди да имаме парламент, за да се знае какво ще се дискутира. Или Ви притеснява, че бюджетът ще стане топка за предизборни реплики?

Валери Белчев: Точно така. не бихме искали, все пак ние като служебно правителство, се предполага, че трябва да запазим политическа неутралност, и не бихме искали да хвърляме, както вие се изразихте, тази топка в полето на политиката.

Водещ: Един последен въпрос, за да затворим с бюджета за тази година. Актуализация така или иначе няма ли да се наложи, ако не пристигне авансовата вноска по Плана? Там са над 1,5 млрд. заложени в бюджета за тази година. И ако Планът не бъде одобрен, 1,6 млрд. ще...

Валери Белчев: Авансовата вноска е свързана с инвестиции, които ще започнат да се изпълняват от следващата година. Така че тя няма пряко отношение към бюджета за 2021 г.

Водещ: Е как, тя е заложена вътре като перо.

Валери Белчев: Това са средства, които – още веднъж – няма да бъдат инвестирани в рамките на тази година.

Водещ: Тоест чисто технически не се налага тя да се...

Валери Белчев: Да кажем, че това ще донесе някаква промяна на касова основа, но няма да промени структурата на бюджета в рамките на годината.

Водещ: Добре, пак ще Ви върна на бюджета за догодина. Да започнем от тези основни искания и очаквания. Примерно – минималната работна заплата според Вас колко може поне минимално да се вдигне догодина?

Валери Белчев: Правим тези симулации. Както казах, не искам да хвърлям цифри в пространството, защото...

Водещ: Колко са сценариите?

Валери Белчев: Сценариите... в крайна сметка това е математика. Достатъчно лесно е в една екселска таблица да се вкара една цифра и тя да си поведе след себе си всички ефекти от това нещо.

Водещ: Затова Ви питам – колко минимално? Можете ли да отговорите на искането на синдикатите за над 760 лева да стане минималната работна заплата? Или това е твърде голямо очакване?

Валери Белчев: Нека не забравяме, че всяка такава промяна от едната страна води до ответна реакция от другата. Не бихме искали да се стига дотам, че фирмите да не са в състояние да плащат заплати.

Водещ: Добре, за какво говорим? В момента е 650 лева. Това, което синдикатите предлагат, е доста голяма стъпка – над 100 лева. Ние за какво говорим, нещо по средата? Звучи като пазарлък в момента, това, което обсъждаме.

Валери Белчев: Пазарлък не е най-подходящият термин, но в края на краищата бих го нарекъл преговори, с аргументация, с всички страни, с работодателите, със синдикатите и в крайна сметка с възможностите на националната икономика.

Водещ: Тоест е съвсем реалистично да се запази стъпката от предните години с по 50-60 лева, което може би е реалистично.

Валери Белчев: Всичко е реалистично, но не бих искал да слагам цифри.

Водещ: Медиците ще продължат ли догодина да получават – на първа линия, които са – по 1000 лева? Това също е чувствителна тема.

Валери Белчев: До толкова, доколкото продължаваме да сме в извънредна ситуация, такъв е планът.

Водещ: По отношение на пенсионерите, тези по 120 лева, еднократно ли ще бъдат тези три месеца, или има вариант да бъде продължена тази мярка и догодина?

Валери Белчев: Ще потърсим начин всячески да не позволим спадането на стандарта на живот на най-уязвимите групи в българското население, включително и пенсионерите.

Водещ: Какви са вариантите – да търсите отново актуализация на пенсиите, по скоро, или...

Валери Белчев: Няма да е необходима, както казах. Мисля, че ще справим в рамките на възможностите, които имаме.

Водещ: Не, говоря за пенсиите. В смисъл, ще търсите месечно да ги подпомагате с някакви помощи, както е в момента октомври, ноември и декември, или по-скоро цялостно...

Валери Белчев: Да направим цялостен модел. Естествено, че това е за предпочитане, изследваме тази възможност. Аз лично смятам, че тази пандемия няма да продължи още цяла година, поне се надявам да не продължи цяла година. Ако продължи, естествено, че ще се ангажират допълнителни средства. Но виждайки, че в Западна Европа вече нивата на ваксинация стигнаха до над 70-80 %, моето очакване е лека полека мерките да почнат да падат и икономиките да започнат да се възстановяват.

Водещ: Промяна на данъците за догодина? Като финансист Ви питам.

Валери Белчев: Аз нямам право да променям данъците като служебен министър. Ако ме питате за личното ми мнение – мисля, че сега не е мястото да го споделям. Аз мисля, че в момента имаме една стабилна данъчна политика, която е продължила да съществува доста дълго време.

Водещ: Тези 9 %, които са за ДДС-то на ресторантьорите, например, ще се запази и догодина.

Валери Белчев: Деветте процента ще се запазят до тогава, докато имаме извънредна ситуация.

Водещ: Максималният осигурителен праг ще се вдига ли догодина?

Валери Белчев: Засега все още няма крайно решение по този казус.

Водещ: Добре, къде се движите? Защото за повечето неща, за които Ви питах, няма крайно решение и разигравате сценарии, нали така?

Валери Белчев: Точно така.

Водещ: Къде се движите, с какъв дефицит за догодина долу-горе и какъв растеж очаквате, поне като макрорамка?

Валери Белчев: Още веднъж, аз вярвам, че ние ще спазим маастрихтските критерии, така че няма да излизаме от макрорамката, която ни е заложена.

Водещ: Тоест за разлика от тази година, когато излязохме спрямо дефицита, догодина очаквате да се съберем в тези 3 %.

Валери Белчев: Тази година имаше дерогация, свързана с коронакризата, така че всички разходи, направени във връзка с пандемията, условно казано не се броят. Аз мисля, че няма основание да се притесняваме за това, че бюджетът няма да бъде стабилен - той е достатъчно стабилен, нямаме основание да смятаме, че не можем да се справим със спазването на макрорамката. По отношение на инфлацията, това е нещо, нормално, което се случи.

Водещ: Колко очаквате да е към края на годината? Ще се сбъднат ли тези прогнози?

Валери Белчев: В рамките на тази година вероятно инфлацията ще бъде в рамките на три цяло и няколко процента, което не е нещо кой знае какво. Вероятно е догодина да бъде малко по-висока. Това ще бъде функция и на възстановяването на икономиката – и от енергийната криза, и от Ковид кризата.

Водещ: Кой е онзи инструмент, чисто финансов, фискален, който задължително трябва да присъства в бюджета догодина, за да може да не се преминават по-високи нива на инфлацията, да речем – това, което ще я усмири, грубо казано?

Валери Белчев: Това, което ще усмири инфлацията, според мен не е фискално решение. Това е цялостната икономическа ситуация. Това е цената на енергията, на първо място, бих казал. И евентуално някакви други непредвидени кризи, които биха могли да се случат.

Водещ: С какво предложение ще излезете от 1 януари хората да бъдат компенсирани заради по-високата цена на тока и на парното?

Валери Белчев: Цената на тока и на парното не се определят от Министерството на финансите, да започнем от там.

Водещ: Така е. Но за потребителите говоря. Не за бизнеса сега, защото там също има много сериозни очаквания.

Валери Белчев: Както знаете, гражданите купуват тока си на регулиран пазар. Цените се определят от КЕВР. Съответно ще очакваме и от тях някаква индикация. Така че тук не бих рискувал да споделям мнение, защото не бих искал да влияя.

Водещ: Но излиза така, че няма разчети. Преди две седмици тук беше министърът на енергетиката, той същото каза: КЕВР преценява, ние нямаме техните разчети. Излиза, че няма разчети и все едно не се планира нищо да се направи.

Валери Белчев: Напротив. Пак казвам, ние сме готови с нашите таблички, така че при всяка една промяна, сме готови на секундата да знаем какво ще се случи с нашите сметки.

Водещ: А строителният бранш? Понеже те заявиха за над 1 млрд., те предвидени ли са да бъдат разплатени догодина, защото говорим за сериозно перо? Как ще се процедира с тези строителни фирми?

Валери Белчев: Доколкото съм запознат там текат много сериозни преговори. Не знам какъв ще бъде изходът. При всички положения е най-добре да се намери някакъв компромис.

Водещ: Наскоро беше и тази голяма среща в Глазгоу за климатичните промени. България по принцип е доста изостанала по този нов зелен път в Европа и със сигурност ще ни бъде доста трудно да отговорим на новите очаквания. На Вас специално този план, който внесохме ние за възстановяване и устойчивост, стана ли Ви ясно централите, Мариците, как ще функционират до 2038-а, или 2040-а, когато ще ги затворим? Тоест в този период от 2025-а до 2040-а как ще функционират, когато всъщност стане прекалено скъпо да плащаме и за въглеродните емисии, нямаме механизъм за капацитет и това ще натежи съответно на бюджета?

Валери Белчев: Това ми е много любима тема за зеления преход, защото аз наистина вярвам в него. Естествено, да промениш профила на една икономика не е много лесно и това ще стане плавно. Това, което предвижда Планът за възстановяване и развитие е да се инвестира дългосрочно в създаване на алтернативни зелени енергии, плюс алтернативни бизнеси, които да могат да поемат човешката сила, където да могат да се прехвърлят хората, работещи в тези централи. Това ще продължи известно време и това няма да е кратко време. Но мисля, че всички вече го разбрахме, това е важно.

Водещ: То е важно, аз затова Ви питам за Мариците конкретно. Има ли там план какво се прави, за да не се окаже, че те ще затворят много преди 2038 г. и ще стане абсолютно нерентабилно ние да ги поддържаме и да плащаме?

Валери Белчев: Основното е ние да създадем алтернативни енергии. И благодарение на тези алтернативни енергии, да можем да задоволяваме своите нужди. Това е основното. Оттам нататък излизането вече ще е функция на управлението на тези централи. Аз не бих могъл от сега да Ви кажа какво ще се случи.

Водещ: На финала сме. Законът Магнитски и списъкът – подемам тема, започната от Вашия предшественик – ще се попълва ли скоро? Да очакваме ли там още имена и фирми, или по-скоро не?

Валери Белчев: Доколкото знам този списък все още не е актуализиран, така че в момента, в който това се случи, ще погледнем много сериозно на този проблем.

Водещ: Ако след тези избори не успеем отново да имаме нормален редовен кабинет, Вие готов ли сте да поемете за поне още три месеца като служебен?

Валери Белчев: Още не водим такива разговори, защото, ако трябва да съм честен, при нас скоростта е такава, че не искаме да мислим за себе си и за собствените си планове. В момента се опитваме просто да решаваме всички ежедневни проблеми дългосрочно. Изключително предизвикателство, тежко е в личен план, в същото време, естествено, това е и работа, която, когато води до добър резултат, води до голямо удовлетворение.

Водещ: Добре, благодаря Ви много за това интервю.

Валери Белчев: И аз Ви благодаря.

 

Видео

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация