Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министър Кирил Ананиев: Всяко правителство би могло да изпълни Бюджет 2021

Министър Кирил Ананиев: Всяко правителство би могло да изпълни Бюджет 2021

03.11.2020 г.

Водеща: Кирил Ананиев е наш следващ гост. Знаете, настоящ финансов министър, бивш здравен. Здравейте и добре дошли при нас!

Министър Кирил Ананиев: Здравейте!

Водещ: Здравейте! Няколко въпроса в началото, свързани с парите за здравеопазване и изобщо подсигуряването на този важен сектор. И Вие 20-30 пъти бюджет сте писали на тази държава, и здравен министър бяхте. Сега сме изправени пред ситуация, в която липсват 30 хил. сестри, говорим за 25 линейки в София, които сега ще се увеличават за 1,5 – 2 млн. град. Чух, че седем линейки имало в цял Пловдив. Говорим за недостиг на специалисти. Сбъркахте ли и Вие, и Ваши колеги финансови министри и здравни през годините и с бюджетите, и с неглижирането на дефицита на кадри? 30 хил. сестри ни трябват…

Министър Кирил Ананиев: Позволете ми да говоря за времето, в което аз бях здравен министър. Още с обявяване на извънредното положение, на 27 март, както Вие споменахте в предходния разговор, аз издадох заповед, с която определих 180 болници, които да лекуват и наблюдават хора, които са носители на коронавируса. Вие споменахте сам и броя на интензивните легла, и броя на неинтензивните легла, с оглед да се окаже първа своевременна и ефективна помощ на българските граждани.  

Водещ: Те са изчезнали. 7 400 общи, 1 347 за интензивни. Пък при 2 600 хоспитализирани, 160, които са свободни ...

Министър Кирил Ананиев: Те не могат да изчезнат. Въпрос на организация е. През лятото, особено втората половина на май, имаше намаление на хоспитализациите и съответно по-малка натовареност на леглата, в резултат на което и те не бяха заети. Обаче, за да се подготвим за есенно-зимния сезон, защото очаквахме след топлото време, по време на есенно-зимния сезон, да се увеличи броят на хората, които ще носят коронавируса, а пък идват и другите сериозни грипове, и аз издадох втора заповед, с която задължих директорите на регионалните здравни инспекции да създадат необходимата организация. Какво разбирам под организация? Болници, легла, медицински персонал – само че на базата на регионалните потребности, защото навсякъде в страната не е едно и също положението, така че да не остане български гражданин, пациент, да не бъде обслужен ефективно и в срок.

Водещ: Е, остана.

Водеща: Г-н Ананиев, как се правят тези изчисления за това колко точно легла свободни като капацитет имаме за пациентите с коронавирусна инфекция? Защото, за жалост, една жена 18 часа в Пловдив обикаляше от болница на болница, за да бъде приета, в Плевен мисля, че също имаше...

Министър Кирил Ананиев: Вижте, тези въпроси може би сега трябва да ги задавате към новия министър ...

Водеща: Не, да си представим дали тези легла ги имаме реално или не.

Министър Кирил Ананиев: Аз мога да Ви кажа как се създава необходимата организация. Първо, имаме инфекциозни отделения, които са специализирани в тази област. След като регионалните здравни инспекции направят анализ и виждат, че се запълват вече местата в тези инфекциозни отделения, естествено има щаб, областен щаб, който разглежда ситуацията и взима решение в кои от болниците на територията на региона да се отворят други отделения или да се приспособят други отделения за нуждите на лечение.

Водеща: Уверявате ли ни, че тези над 7 000 легла ги имаме наистина реално, а не просто на един лист ...

Министър Кирил Ананиев: Леглата не могат да изчезнат, как ще изчезнат.

Водещ: Ама, значи, нямаха достъп пациентите. Затова Ви питаме, защото Вие пишете заповед, но тя не се спазва. Казвате, че има ресурс, той трябва да се разкрие, а ние в действителност виждаме, да речем, 81-годишна единствена инфекционистка в Дупница, медицинските сестри наистина ги няма и те някои са Ви дори на вас какички като възраст и като дефицит. Въпросът е, че по документи това, което заповядвате, се сблъсква челно с практиката.

Министър Кирил Ананиев: Ами, не би трябвало да е така в никакъв случай. Защото всеки един директор на лечебно заведение носи отговорност за политиката, която провежда в лечебното заведение. Всяка негова крачка, която не отговаря на реалните възможности на болницата, би трябвало да бъде осъдителна.

Водещ: Добре. Аз, ще минем към бюджета, но имам последен въпрос по темата, той може би пък е свързан с бюджета. В Унгария, направи ми силно впечатление, приеха закон, с който заплащането на лекари се увеличава три до пет пъти. Това ще го предложите ли? Пак казвам, 30 хил. сестри ги няма. Трябват ни за системата, а пък ги няма. Те са в чужбина.

Министър Кирил Ананиев: Нека да кажа първо за сестрите, и не само за сестрите, и за лекарите. Това е един изключително стар проблем. Това са десетилетия, в които не е направена сериозна крачка за решаването на този проблем.

Водещ: Правите бюджет 30 г.

Министър Кирил Ананиев: Аз като станах министър ... Бюджета го правя на държавата, финансовата рамка и финансирането на системата, политиката по отношение на ресурсите се прави от министъра на здравеопазването. Аз като станах министър на здравеопазването, първото ми нещо, което, едно от първите неща, които направих, е среща с министъра на образованието и науката, проведохме разговор, с който помолих всяка следваща учебна година да се увеличават между 1 000 и 1 500 души студентите с висше медицинско образование, в това число и за лекари, и за среден медицински персонал. Започнахме да реализираме тази идея. Надявам се след години тя да даде отражение. Но аз я започнах още в първите дни на моето встъпване в Министерството на здравеопазването. Т.е. не мога да се упрекна, че не съм го видял този проблем или не съм предприел необходимите мерки.

Водещ: Трябва ли да се вдигнат заплатите три до пет пъти, както в Унгария?

Министър Кирил Ананиев: Вижте, заплатите наистина са сравнително ниски в България и много по-ниски от страните в Централна, Западна и Северна Европа. Но за съжаление, при нас механизмът на финансиране, който действа, не позволява това да стане с централно решение на правителството. Т.е. това може да стане единствено и само през модела на финансиране на лечебните заведения.

Водеща: Вие казвате – това е един антипандемичен бюджет. БЛС обаче алармира – 2021 г. е началото на края на българското здравеопазване. От което, честно да Ви кажа, всички подскочихме, защото звучи страшно. По думите на д-р Маджаров обещаните през юли 126 млн. лв. не са внесени в бюджета на НЗОК. С тези средства е трябвало да се подсигури именно повишаването на заплатите.

Министър Кирил Ананиев: Снощи имахме разговор с д-р Маджаров и с неговия екип. Разбрали сме се, че следващата година тези пари ще са налични в бюджета на НЗОК, така че проблемът остана. Всичко става на базата на разговори и уточняване на позициите. Донякъде имало при тях неразбиране, защото те не са финансисти хората. Но снощи приключихме разговора с удовлетворение от тяхна страна, а при нас нямаше никакво притеснение ...

Водеща: Какво ще е повишението? Повишението на заплатите какво ще е? Ясно ли е за медицинските специалисти или все още ...

Министър Кирил Ананиев: Този ресурс, който беше предвиден с решение на правителството тази година, ще бъде осигурен и той ще предвижда увеличение на заплатите така, че да се достигнат началните основни заплати по Колективния трудов договор.

Водеща: А именно?

Министър Кирил Ананиев: 950 лв., 900 или 950 лв., зависи медицинската сестра в какъв сектор и какво отделение работи, а лекарите мисля, че беше 1 150 лв.

Водещ: Ще се върнат ли 30 хил. сестри с това?

Министър Кирил Ананиев: Това е една трайна политика, която провежда правителството – всяка година се увеличава значително средствата, ще кажа след малко и за 2021 г. как се увеличават. Основно увеличението отива за увеличение на заплатите на медицински и немедицински персонал. И вече пристигайки, заработвайки ги лечебните заведения, ръководството на лечебните заведения само преценява каква политика по доходите води вътре в лечебното заведение.

Водещ: Министър Ананиев, видели сте критиките към бюджета. Имаше наистина ...

Министър Кирил Ананиев: Понеже искахте да спомена няколко думи за финансовото осигуряване на системата. Искам да Ви кажа, че това е един от приоритетите на правителството за следващата година. За първи път здравеопазването ще има над 6 млрд., т.е. 6,5 млрд. ресурс, което означава увеличение около 780 млн. лв. Това е близо 12 %. Като казвам тези числа, зад тях, разбира се, не стои, както някои казват просто едно „изливане“ в една система – вътре има конкретни цели и приоритети, които преследваме. Вътре е увеличението на заплатите на хората, които са на първа линия, вътре са предвидени необходимите средства за нормалното функциониране, осигуряване с всички предпазни средства – дезинфектанти…, осигурени са средства за Националната здравна информационна система, за телефон 112, Вие знаете, че той е доста остарял като техника и ние ще променим цялата негова философия, осигурени са парите за детската болница, за строителството на детската болница и за редица други дейности, да не кажа, че всичките необходими средства за борба с пандемията са осигурени 100 %.

Водеща: А ще има ли пари за апаратура, която да проследява пациенти, преминали през Ковид-19. Нещо, за което алармира проф. Коста Костов в нашия ефир. Не знам дали сте говорили с него, конкретно за една апаратура за изследване, свързана с работата на пулмолозите, която не се поема от Здравната каса. Някакво специализирано изследване.

Министър Кирил Ананиев: Ами, ако тази апаратура бъде заявена пред ръководството на Министерството на здравеопазването, аз мисля, че то в рамките на своя ресурс, още повече, че за догодина сме предвидили и увеличаване на капиталовите разходи, мисля, че може да се реализира тази идея. Трябва един разговор с него, за да разберем за какво точно става въпрос и каква е цената на тази апаратура. Но след като е толкова ефективна, мисля, че трябва да се направи всичко, за да се осигури.

Водещ: Имаше критики към Вас, че не се дават достатъчно средства директно към потърпевшите от коронакризата в началото. Сега имаме критики, засилени в обратната посока, че бюджетът, който сте подготвили, е разоряващ, че Борисов, цитирам президента тук – си купува спокойствие с парите на гражданите, че има огромни разходи без обществени поръчки. Симеон Дянков казва, че в този бюджет липсва мисъл как се справяме с кризата, че е изборен бюджет и направен за спечелване на повече гласове, че много му прилича на бюджета на Станишев от края на 2008 г., т.е. нямаме ефективност, а добро представяне на изборите. Много хора го казват това, не са един и двама. Как да не им повярва човек, като са много и все специалисти, особено финансистите. Николай Василев също имаше много критичен коментар.

Министър Кирил Ананиев: Ако си направите труда да погледнете датата и часа, от които излязоха тези първи изказвания, ще видите, че това са в първите няма и 24 часа, след като беше качен бюджетът на сайта на Министерството на финансите.

Водещ: Кога го качихте? На 23.10 казва Дянков.

Кирил Ананиев: Искам да ви кажа, че ...

Водещ: Липсва мисъл.

Министър Кирил Ананиев: ... всички тези, които се изказаха не са имали възможност да прочетат напълно актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, където е даден отговор на всички тези въпроси. Това, с което искам да започна, е, че този бюджет е много по-различен, отколкото всички останали, които са правени досега. Той се направи в безпрецедентна ситуация, в която всички държави акумулираха наличните си средства, всички налични средства, за борба срещу пандемията. Икономическият спад и  намаляването на заетостта доведоха до тежко отражение на водещи отрасли в икономиките както на България, така на европейската и световна икономика. Това означава, че има опасност за устойчивостта на публичните финанси. В такъв период, в който приходите намаляват заради икономическия спад, а трябва да се направят допълнителни разходи, за да може да се справим с пандемията, нормално е да има разхлабване на фискалната позиция.

Водещ: Огромна дупка – милиарди.

Министър Кирил Ананиев: Въпросът, обаче, е колко да бъде разтворена и кои неща трябва да бъдат осигурени. Категорично мога да заявя, защото имаше и такива изказване, че този бюджет е предизборен бюджет…

Водещ: Да, че се купува спокойствие...

Министър Кирил Ананиев: Категорично искам да заявя, че три неща преследвахме, когато правехме бюджета. Този бюджет изискваше специфични изисквания от хората, които го правят. Той не се прави така, както се правеха 10 г. назад бюджетите. Ние трябваше да осигурим първо необходимите средства за борба с пандемията, а те са над 3 млрд. лв., което означава 2,5 % от БВП. И ако свалите тези 2,5 % от 3,9 % дефицит за догодина, Вие ще видите, че ние сме на 1,4 – 1,5 % дефицит реален, ако нямаше коронавируса. Когато в другите европейски развити държави този дефицит се движи между 7 и 17 %.

Водещ: Как отговаряте на критиките, че не се разпределят адекватно за най-нуждаещите се парите и да речем, 40 лв. детски отиват и при семейства с 4 000 лв.

Министър Кирил Ананиев: Нека да не скачаме от въпрос на въпрос. Нека да завършим с първия въпрос за предизборния бюджет. Значи, ние първо трябваше да осигурим необходимите средства, които са за пандемията. На второ място, обвинението, че той е предизборен. Той, ако е предизборен, нямаше да продължим политиките, мерките и реформите, които сме заложили в управленската програма.

Водещ: Те са до март.

Министър Кирил Ананиев: Ние не се отказваме от тях. Те продължават. И на трето място, ние така правим балансите, фискалните баланси, че в крайна сметка в рамките на един средносрочен период, след отпадане на пандемията, ние отново да се върнем в онези целеви нива на фискалния дефицит, който сме преследвали през предходните години.

Водеща: Всички Ви обвиняват обаче, че бюджетът е така направен, абсолютно се харчи на калпак, дават се едни пари за детски.

Министър Кирил Ананиев: Вижте, несериозно е това.

Водеща: Без този подоходен критерий, 50 лв. за пенсионери.

Министър Кирил Ананиев: Не ми е удобно пред Вас да се обръщам по този начин към колегите, но въобще ...

Водеща: Тук сте, за да се защитите в крайна сметка и това, което сте направили, да.

Министър Кирил Ананиев: Значи, има мерки в три посоки. Първата посока е за защита на българските граждани, на семействата, на децата и на възрастните хора. Ако някой може да отрече, че те нямат нужда от подкрепа в този тежък момент, съжалявам, че така разсъждават.

Водещ: Те казват друго – че пенсионерите не са загубили доход, пенсиите че са ниски – ниски са, но че те не са загубили доход заради пандемията, т.е. пенсиите не са намалени и че е много хубаво да се подпомагат семейства, но под общ знаменател, казват Ваши колеги финансисти, че не е добре. Семейство, което има 4 – 5 хил., тия 40 лв. по никакъв начин няма да ги усетят за разлика от семейства, които имат нужда от тях.

Министър Кирил Ананиев: Това е дебат, който се проведе в правителството. Ако трябва да бъда откровен, аз също не съм на това мнение. Но преобладаващата част от правителството прецени, че всички деца за нас са равни и в този момент трябва да се подкрепят ...

Водещ: Вие бяхте против такова на калпак?

Министър Кирил Ананиев: Ами, аз специално считам, че тези 390 млн., които ги даваме, могат да отидат за други цели, които са също социални и много важни, включително и за подкрепа на бизнеса.

Водещ: Е, заради изборите ли настояваха колегите Ви да е за всичко?

Министър Кирил Ананиев: Не, не е заради изборите.

Водещ: Защото всеки иска 40 лв.

Министър Кирил Ананиев: След като е еднократна мярка, само за една година, тя не може да бъде ...

Водещ: А защо е само за една година?

Министър Кирил Ананиев: Защото се счита, че в края на следващата година тази пандемия ще премине. Самата ЕК дерогира правилото на Пакта за стабилност и растеж, т.е. Маастрихтските критерии за тази и за следващата година да не се спазват.

Водеща: Г-н Ананиев, ще има ли пари за полицаите и за пожарникарите. Те искат по 30 % увеличение на заплатите си в момента.

Министър Кирил Ананиев: Доколкото зная, в момента министърът на вътрешните работи води разговори с тях. След като приключи тези разговори, естествено, този дебат ще премине в рамките на правителството и ще вземем своето решение.

Водеща: Има ли от къде да ги вземете тези пари обаче? Има ли държавата от къде да ги отпусне?

Министър Кирил Ананиев: Вижте, държавата винаги има определени буфери. Ако няма такива предвидени буфери, това означава, че тръгваме малко хазартно в следващата година. Въпросът е да се прецени по целесъобразност дали трябва да стане това нещо, след като преди няколко години, мисля, че преди две години, ние предвидихме едно увеличение изключително и само за тях и сега предвиждаме нормалното индексиране на доходите, както на останалите системи – 10 %. Но това е въпрос вече на дебат.

Водещ: Те готвят протест. Т.е., ако ги вземете от някъде, това ще са пари от заеми, които ще трябва да връщаме. Можем ли да си го кажем кредит?

Министър Кирил Ананиев: Няма да са от заеми. Това е също един от болните въпроси, които критикуват някои икономисти. Искам да Ви кажа, че в 2023 г. размерът на дълга на България ще бъде 28,2 % от БВП, когато преди пандемията, през 2019 г., процентът на дълга на страните от ЕС е бил 77,4 % от БВП, а от еврозоната – 84 %. От тогава те, обаче, натрупаха милиарди още дългове, така че ние по отношение на дълга и по отношение на дефицита сме в челната тройка в добрия ...

Водеща: Този нов заем обаче до кога ще ни стигне? Някои казаха, експерти дори се шегуваха, че нищо чудно да го изхарчим до края на годината. Какви са тези приказки?

Министър Кирил Ананиев: Няма такова нещо. Тегленето на заем, всеки един заем, който се тегли, Вие знаете, че той постъпва във фискалния резерв. С тези средства, които постъпват във фискалния резерв, се покриват три неща. Първото нещо е дефицитът за съответната година, на второто място това са нетните дългови плащания, които има държавата към кредитодателите, и на трето място, да поддържа един фискален резерв, минимален – засега е 4,5 млрд. А ние, аз съм убеден, че в края на годината ще имаме някъде около 7 млрд., което е наистина много, много добър показател.

Водещ: Николай Василев, споменах го по-рано, казва – това е най-популисткият от въвеждането на Валутния борд бюджет, разчети на хора, които нямат намерение да управляват повече и смятат да оставят следващите на празна хазна. Вие казвате, че не е прочел навреме и ако прочете, няма да мисли така. Кажете ...

Министър Кирил Ананиев: Аз не виждам никакъв популизъм в този бюджет и не виждам нищо, което се различава от политиката на правителството, приета с неговата управленска програма. Напротив, бюджетът е направен така, че ако ГЕРБ продължи да управлява, независимо в каква конфигурация, той ще си изпълни бюджета с всичките мерки, приоритети, които той е предприел. Ако дойде друго правителство, то аз съм убеден, че то съвсем спокойно ще си изпълни бюджета без никакви ...

Водещ: Ще може?

Министър Кирил Ананиев: Ще може, разбира се.

Водещ: Не е бомба със закъснител?

Министър Кирил Ананиев: Затова премиерът каза, че той не е предизборен, а е следизборен.

Водещ: Няколко думи… Объркваме се, колкото и да се опитваме да проследим внимателно сумите, за които говори министър Дончев. Да опитаме дали Вие може да ни обясните от тези пари, които бяха ...

Водеща: От Европа.

Водещ: ... анонсирани в презентация, представена – има ли нещо, което пряко ще го усетим като граждани съвсем скоро. Тези проекти, по които ще защитавате...

Министър Кирил Ананиев: През юли месец Европейският съвет прие решение, с което одобри многогодишната финансова рамка, в това число и един нов инструмент, мисля, че се казваше ...

Водещ: Нищо, дайте ...

Министър  Кирил Ананиев: ... Бъдещото поколение на Европа. Този инструмент включва т.нар. План за възстановяване и устойчивост, който ние разработваме в момента.

Водеща: Виждаме 12 млрд. безвъзмездно.

Министър Кирил Ананиев: 12 млрд. – това е … следващото поколение на Европа. От тези 12 млрд. 7,5 млрд. са грантове, а 4,5 млрд., говорим евро в момента, са кредити. От тях основният елемент, това е нашият план за възстановяване и развитие. Той е в рамките на близо 6 млрд. евро грантове и 4,5 млрд. кредити.

Водещ: Да, това беше представено. Дайте пример с нещо.

Министър Кирил Ананиев: И той постави, той каза четирите основни стълба – иновативна България, зелена България, свързана България и справедлива България.

Водеща: Какво можем да направим с тези пари, за да си подобрим средата на живот?

Министър Кирил Ананиев: Всички тези пари са насочени към икономиката и към хората, повече към икономиката. Но то всичко, което се прави е всъщност за хората.

Водещ: Добре. Примерно, Свързана България може ли да свърже линейките, координационен център, болници, свободни места, рецепта, направление, за да е свързано ...

Министър Кирил Ананиев: Не, рецептата и направлението са си по информационната система. За другото е възможно, което го казахте – както за развитието на жп транспорта, закупуване на вагони, на мотриси, и въобще свързване и създаване на условия за равнопоставено развитие на отделните региони на страната.

Водещ: Много теми, разбира се, остават. Вие сте специалисти в детайлите на бюджета. Общите квалификации ги оспорихте и ги отричате.

Министър Кирил Ананиев: Не, аз смятам, че са несериозни и че влизайки в следващата година, изпълнявайки следващия бюджет, може би някои хора ще се замислят върху думите, които са казали преди това.

Водеща: Благодарим Ви много.

Водещ: Благодарим Ви за коментара.

Министър Кирил Ананиев: И аз благодаря.

Видео

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация