Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: БЮДЖЕТ 2018 Г. МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ БЮДЖЕТ НА ПО-ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО СИСТЕМИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: БЮДЖЕТ 2018 Г. МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ БЮДЖЕТ НА ПО-ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО СИСТЕМИ

24.10.2017 г.

| Нова телевизия, „Здравей, България" | 18.05.2017 |

Водещ: В студиото сега ще влезе Кирил Ананиев, той е заместник-министър на финансите. Шест пъти е заместник-министър на финансите, бил е част от правителствата на – аз се опитах да ги изброя и с негова помощ ще уточним това – Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев, при Близнашки, при Герджиков, при Бойко Борисов. Даже в едно от служебните правителства си е и финансов министър. Казвам го, защото е експерт очевидно, не е украсен с никаква партийна окраска. Добро утро и добре дошли.

Кирил Ананиев: Добро утро, г-н Николаев.

Водещ: Наричат ви „човекът – бюджетар”. Правилно ли изброих правителствата? Или пропуснах едно-две?

Кирил Ананиев: Да, правилно ги изброихте. Това, което е по-важно за днешния разговор, е не толкова в колко правителства съм участвал. Аз имах честта и отговорността да участвам в разработването на 35 държавни бюджета.

Водещ: Толкова общо?

Кирил Ананиев: 35, да. Разбира се, с екипите на Министерството на финансите. Смея да кажа, че разработването на един проектобюджет е изключително отговорна задача, трябва висок професионализъм, добро познаване на законодателството, добро познаване на развитието на икономиката, тъй като бюджетът разпределя част от дохода, който е създаден в икономиката.

Водещ: Удобно ли е да питам колко ви е заплатата? От гледна точка на това, че вие сте човек, който, ето, в 35 бюджета сте се занимавали с милиарди...

Кирил Ананиев: Разбира се, че е удобно.

Водещ: И вашата заплата колко е?

Кирил Ананиев: 2325 лева е заплатата на всички заместник-министри.

Водещ: Лесно ли се свиква с мисълта, че работиш с милиарди, а заплатата ти е толкова, колкото е?

Кирил Ананиев: Не правя връзка между едното и другото. Целият ми ден минава в упорит труд. Мисля, че това е заплата, която отговаря на труда.

Водещ: Преди да минем по същество, още един въпрос, за да си представим как работите. С кого се работи по-лесно – с министър-председател, който е финансист, както беше Костов, или с министър-председател, който не разбира от финанси? С кого е по-лесно за финансовия и заместник-финансовия министър?

Кирил Ананиев: Вижте, за мен Министерският съвет, правителството, е екип. Всеки един от екипа има своята роля. Финансовият министър има своята роля да подпомага правителството и премиера в провеждането на финансовата политика, министър-председателят пък е човекът, който формира цялостната политика на правителството, така че няма противоречие между отделните министри и премиера. Има синхрон в работата. Това намира отражение в управленската програма на правителството. Аз не съм имал трудности да работя нито с финансовите министри, нито с премиерите на нашата страна.

Водещ: Много са числата, не можем да влезем в пълната разбивка, но, каза и Горанов, бюджет на по-високите заплати.

Кирил Ананиев: Да, така е.

Водещ: Не е ли спекулативно това?

Кирил Ананиев: Не, не е.

Водещ: Да не са по-високи заплатите за държавната администрация и за чиновниците обаче?

Кирил Ананиев: Не, не е така. Общото увеличение за разходите за персонал за следващата година възлиза на около 730 милиона лева, като основно това увеличение не е отправено към администрацията, а към основни приоритетни функции, които са заложени като такива и в бюджета за 2018 г. Това е най-вече системата на образованието, системата на отбраната и сигурността, на социалното осигуряване и грижите. Там са насочени основните увеличения на заплатите.

Водещ: Чух вчера Каракачанов да казва, хубаво, увеличават се най-сетне заплатите на военните, дълги години увеличаваха само на полицаите, ама сега пък на полицаите исканията са за 15% по-високи заплати. Няма толкова пари за всички. Но ето, и вицепремиерът ви казва, в същото това правителство, увеличете и на полицаите, не само на военните. Възможно ли е?

Кирил Ананиев: С проектобюджета за следващата година, който ще предложим на правителството и след това на парламента, има увеличение на заплатите както на работещите в армията, така и на работещите в полицията. Ние, определяйки приоритетите в областта на доходите, винаги сме се старали да отчитаме там, където има проблеми с кадровото осигуряване на системите, и там, където има необходимост от повишаване качеството на работа на работещите в тези системи. По този начин ние предложихме в отбраната да бъдат увеличени разходите за персонал със 100 милиона лева, а разходите за персонал в системата на сигурността, по-скоро на МВР, с 55 милиона лева.

Водещ: Като се разбие там по заети, не са ли трохички?

Кирил Ананиев: Искам да кажа, че този ресурс не трябва да се разпределя на калпак. Трябва да бъде преценено от ръководството на съответната институция къде са най-тесните проблеми, къде са най-големите проблеми с кадрите, обучението, и там да бъде насочено най-голямото увеличение.

Водещ: Вие бяхте ли зам.-министър в това правителство, което цитирах на г-н Крум Зарков, 2007 г. на Станишев, което въвежда плоския данък?

Кирил Ананиев: Разбира се, че бях.

Водещ: И? Сега БСП, които са го въвели, а искат да го махнат, а вие, който сте бил в екипа, който го е въвел, предполагам, че сте за плоския данък.

Кирил Ананиев: Това е куриозът. Наистина този данък беше въведен по времето, когато премиер беше Сергей Станишев. Този плосък данък е включен в програмата на правителството и правителството държи той да остане. Искам само да кажа, че премахването на плоския данък и въвеждането на прогресивния данък в този му вид, който вчера беше представен, води до намаляване на приходите в бюджета с 1 млрд. и 133 млн. лева. И ще обясня защо.

Водещ: Защо?

Кирил Ананиев: Минималната работна заплата, която е обявена за необлагаем минимум, засяга всичките работещи български граждани, а не само тези, които са на заплата до 510 лева. Другата голяма група, която е от 510 до 3300 лева, ще запази действащия в момента данък, след като му е приспаднат вече необлагаемият минимум от 510 лева.

Водещ: А, вади се – от 3300 се вади 510...

Кирил Ананиев: Разбира се...

Водещ: ... които са с 10%. И остатъкът е с 15, така ли?

Кирил Ананиев: от доходите на всички работещи български граждани ще се приспадне необлагаемият минимум от 510 лева. Това е нещо, което искам да споделя с вас, да не се разбира, че ще бъдат освободени от данък само доходите до 510 лева.

Водещ: А доходите до 510 на всеки един, получаващ над тях.

Кирил Ананиев: Тези, които получават до 510 лева, няма да бъдат облагани. Тези, които са над 510 лева...

Водещ: С пример – ако е 710.

Кирил Ананиев: Ще се приспадне сумата от 510 лева, която е необлагаем минимум и ще има данък само за горницата.

Водещ: Значи, 710 минус 510, остават 200. За тези 200 лева...

Кирил Ананиев: 10% данък.

Водещ: Да. И в крайна сметка ще са по-малко парите, които ще влязат, казвате вие.

Кирил Ананиев: 1 млрд. и 113 млн. лева. Това, което беше съобщено вчера за увеличаване на данъка върху дивидента от 5 на 10%, ще носи приход в бюджета едва от 69 млн. лева.

Водещ: Няколко думи за думичката заем, на която подскачаме всички. Този до 1 млрд. заем допълнително ще бъде ли изтеглен? Той ще покрива някакви стари заеми ли, или ще ни трупате заеми, които нашите деца и внуци ще плащат?

Кирил Ананиев: Вижте, има календар, по който ние изплащаме своите задължения, дълговете, които сме поели. Наистина ще поемем около 1 млрд. лева заеми, но на нетна основа ние ще бъдем с отрицателно – минус 600 милиона...

Водещ: Кажете го на човек, който нищо не разбра.

Кирил Ананиев: Това, което ще платим, и това, което ще получим, ще бъде минус 600... Намаляване на дълга на страната в крайна сметка...

Водещ: Реално, като се тегли чертата?

Кирил Ананиев: Да. С 600 милиона лева. Бих искал обаче да кажа няколко думи за изказването, което вчера беше направено на пресконференцията, защото се говореше за алтернативен бюджет, г-н Николаев.

Водещ: Да, алтернативен, различен, по-справедлив, по-социален.

Кирил Ананиев: На вчерашната пресконференция бяха направени няколко декларации за намерение за политики. Не беше направен пълен анализ и предложение на бюджета, който е основен финансов план. Алтернативен бюджет означава алтернативни приходи, алтернативни разходи и алтернативен дефицит. И неговото финансиране.

Водещ: А тук кое е различното? Разпределението, само вътре?

Кирил Ананиев: Различното е, че ние вадим определени елементи, определени политики, а не гледаме на бюджета като на основен финансов план, който комплексно обхваща икономическите и социалните проблеми в нашата страна. И в крайна сметка виждаме едно сериозно намаление на приходите на базата на предложената схема по новия прогресивен данък, а в същото време нарастване на разходите с над 2,5 млрд., което води до допълнителен дефицит и би могло да се стигне в края на годината до дефицит от 4,5-5%, което считам, че противоречи на политиката, която провежда българската държава в продължение на няколко години. Да не говорим, че влизаме в противоречие с Маастрихтските критерии...

Водещ: 3 млрд. повече харчене и 1,4 млрд. по-малко приходите. Това виждате вие в алтернативния бюджет на БСП.

Кирил Ананиев: 1 млрд. и 133 млн. лева са по-малко приходите от плоския данък.

Водещ: И много по-голямо харчене.

Кирил Ананиев: И много по-голямо харчене, разбира се.

Водещ: Последно. Ако трябва да обобщите, кой ще живее по-добре следващата година? Говоря абсолютно за покупателна способност. Да изброите, учителите, или здравните работници – между другото, сестрите заплашват с протести, ако там не усетят повишение...

Кирил Ананиев: Понеже говорихте преди мъничко за болниците, имаше едно предложение, в което се предлагаше 500 млн. лева да бъдат дадени за погасяване на дълговете на болниците. Искам да ви кажа, че в България всички болници, държавни и частни, са равнопоставени. Ако ние предложим 500 млн., за да поемем дълговете на болниците, това означава, че можем да влезем веднага в процедура с ЕК за държавна помощ и ще създадем условия, при които няма да дисциплинираме нашите болнични заведения да изпълняват функциите в рамките на закона и в рамките на ресурса, който позволява. Какво като премахнем това, че те са търговски дружества? Като запазим механизма на финансиране на Здравната каса, с нищо не се променя финансовото състояние.

Водещ: Разбрах ви, г-н Ананиев. На финала сме. Кой ще живее по-добре догодина?

Кирил Ананиев: Във всичките сфери са направени положителни крачки, включително и по отношение на доходите. Но основното направление, в което са повишени доходите, разбира се, са българските учители, това са хората, работещи в армията, в полицията, и хората, занимаващи се със социална дейност.

Водещ: Много ви благодаря. Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация