Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление

Целта на постановлението е да бъдат определени правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление. Същевременно, с преходните и заключителни разпоредби на проекта на акт, се прави изменение и допълнение на националните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г. (ПМС № 86 от 2023 г.), в частта относно допустимостта на разходите по Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Отговорна дирекция:“Централно координационно звено”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:27.10.2023
Дата на приключване:27.11.2023

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация