Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Рамка за финансова компетентност за възрастни на Република България

С изготвянето на Рамката за финансова компетентност за възрастни на Република България се изпълняват мерки от Националната стратегия за финансова грамотност и Плана за действие (2021-2025 г.) към нея, приети от Министерския съвет през февруари 2021 г. Изпълнението е в съответствие с първия приоритет от тези документи: „Разработване на рамка на компетентностите в областта на финансовата грамотност“, но има пряка връзка и с реализирането на останалите приоритети на националната стратегия и оперативния план към нея. Настоящата Рамка за финансова компетентност за възрастни се основава и съответства на Рамката за финансова компетентност за възрастни на Европейския съюз и Международната мрежа за финансово образование (ММФО) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в чието разработване участва и Република България. Съгласно възприетата от ОИСР и ЕС дефиниция, финансовата грамотност е комбинация от осведоменост по финансови въпроси, познания, умения, възгледи и поведение, необходими за вземането на добри финансови решения и за постигането на индивидуално финансово благополучие.

Отговорна дирекция:„Регулация на финансовите пазари“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:06.03.2023
Дата на приключване:06.04.2023

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация