Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Настоящата наредба е изготвена във връзка приети промени в края на 2020 г. в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и регламентира възможността за доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск. С наредбата се определят обхватът и редът за предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз, както и редът за уведомяване от страна на лицата. Данните ще се декларират чрез електронна услуга с квалифициран електронен подпис (КЕП), предоставена от НАП, която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока с висок фискален риск.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:24.02.2021
Дата на приключване:26.03.2021

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация