Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

С промените в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г., считано от 12 декември 2020 г., лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите си, вече не са задължени да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона дава възможност на лицата да изберат, по собствено усмотрение и преценка, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект софтуер, включен в публичния списък на НАП. Законът предвиди редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера да се определят с Наредба № Н-18/2006 г. Също така, за да бъде включен даден софтуер в публичния списък на НАП, неговият производител/разпространител трябва да е декларирал за него съответните данни и обстоятелства. Освен промените, произтичащи от редакцията на чл. 118 от ЗДДС, с проекта се предлагат и промени, касаещи лицата, ползващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП). Останалата част от предлаганите промени са свързани с работата на междуведомствената комисия и с прецизиране на разпоредби на наредбата.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:20.01.2021
Дата на приключване:19.02.2021

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация