Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ИЗКАЗВАНЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ДЕБАТИТЕ ПО ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 ГОДИНА

16.11.2011 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Основната ни задача за следващата година става все по-ясна. Трябва да продължим досегашната си политика на финансова стабилност.

Според Есенната икономическа прогноза на ЕК се очаква забавяне на растежа навсякъде в Европа. Вероятността за нова рецесия в Европа е голяма. Всички очаквания за 2012 г. са променени в посока надолу. В тази прогноза Европейската комисия е благосклонна към България. Нашият очакван ръст е ревизиран от 3,7 % за 2012 г. на 2,3 % , по който показател страната ни се нарежда на пето място в Европа - при очаквана средна стойност на растеж в ЕС от само 0,6 % и шест държави, които ще имат отрицателен ръст.

Но ние трябва да действаме по-консервативно и от тази консервативната прогноза. Не трябва да допускаме рискове.

От началото на следващата година ще сме в условията на действащ Пакт за финансова стабилност. Промените в Закона за устройството на държавния бюджет ни поставят ограничения от 2% за дефицит и 40% за преразпределянето през бюджета. Основната фискална цел, която си поставяме за 2012 г. е още по-консервативна: дефицит по КФП от 1,3 % от БВП.

Допълнителната консолидация ще ни позволи да ограничим негативните ефекти от забавянето на растежа в Европа. Свиването на дефицита ще се постигне при запазване на същите нива на преките данъци. Долната граница на фискалния резерв ще остане както през тази година и през миналата година - 4,5 милиарда лева.

Забавянето на икономиките навън ще се отрази на темпа на износа ни. Очакваме постепенното възстановяване на вътрешното търсене и това да се превърне в основен двигател на растежа. Инфлацията през 2012 г. ще се дължи в голяма степен на вътрешното търсене. Прогнозата ни е в края на периода тя да е на ниво от около 2,5%.

По отношение на пазара на труда предвиждаме стабилизиране на броя на заетите. Прогнозата ни за безработицата е тя да остане на нивата от тази година.

Планираме размерът  на приходите да бъде около 29 млрд. лв. или 35,2% от БВП. Това е увеличение с около 1% в реално изражение спрямо тази година. За предвидения номинален растеж на приходите по КФП с 2,52 милиарда лева спрямо 2011 г. ще се разчита до голяма степен на фондовете и програмите на ЕС. Предвиденият номинален растеж на приходите по националния бюджет е около 850 млн. лв. спрямо т.г. и основно отива да покрие намаляването на дефицита и осигуряването на нужното съфинансиране по всички европейски програми.

Независимо от запазването на общото ниво на разходите, през 2012 г. ще осигурим повече средства за образование, за съфинансиране на програмите от ЕС, за наука и култура. Секторите, които стимулират икономическия растеж - изграждането на пътна, екологична и комунална инфраструктура, науката и образованието - ще получат сериозна финансова подкрепа от оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз.

В бюджета за 2012 година са предвидени различни източници на финансиране, което ще ни позволи гъвкавост при вземането на решения. Политиката при поемане на дългови задължения също ще бъде консервативна. Това ще ни позволи да останем устойчиви при евентуални външни шокове. Заложеното максимално съотношение на дълг към БВП за 2012 г. е 19%. Не очакваме да достигнем тази стойност. Залагаме я като допълнителен буфер.

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Финансовата стабилност е в основата на националната сигурност. Тази стабилност ще става все по-важен фактор в Европа - трябва да отчитаме това.

Желая ви успешни дебати.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация