ИЗКАЗВАНЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ В НС ОТНОСНО РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ИЗЛИШЪКА НА НЗОК В ПЕРИОДА 2000-2010 ГОДИНА

02.09.2010 г.

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми народни представители,

Във връзка със запитване на народни представители относно разходването на средства по преходния остатък (излишък) на НЗОК в БНБ от 2000 г. досега, бих искал да отговоря следното:

По предварителни данни, наличностите по сметки на НЗОК в БНБ към 31.07.2010 г. са в размер на 1 милиард 234.7 милиона лв., от тях - по текущи бюджетни сметки - 884.7 милиона лв. и по депозитни сметки - 350 милиона лева.

Точният размер на средствата, които касата може да изразходва всяка година се гласуват със закона за бюджета на НЗОК. Средства от преходния остатък, тоест от натрупания резерв, който се съхранява по сметки в БНБ могат да се изразходват само тогава, когато касата е с планиран дефицит.

Бюджетът на здравната каса е част от общия консолидиран държавен бюджет. През 2004 г. съгласно Закона за държавния бюджет на РБългария за 2003 г. и във връзка с изпълнението на критерия по споразумението с Международния валутен фонд приходите от здравноосигурителни вноски, глоби, санкции и други неданъчни приходи, както и възстановените разходи се централизират в единната сметка.

Ето как се движат нещата хронолигично. От своето създаване до 2002 година НЗОК е разпределяла по-малко разходи от общия размер на събраните приходи от здравноосигурителни вноски. В рамките на този период се натрупват наличности по сметки в размер на 785,1 млн. лева. Съгласно изискванията на Закона за здравно осигуряване НЗОК, с решение на Управителния съвет, средствата са инвестирани на депозит в БНБ, за което касата получава и постъпления от лихви.

През 2005 година депозираните средства в БНБ  намаляват от 757 млн. лева на 654 млн. лева в съответствие с предвидения дефицит по Закона за бюджета.

През 2006 година касата започва да финансира изцяло болничната помощ. Във връзка с това част от средствата в наличностите се използват за здравноосигурителни плащания. В резултат на това  средства по сметка на преходния остатък в БНБ остават на 367 млн.лева.

През 2007 година здравната каса е на дефицит. Ето защо държавата я субсидира със средства от републиканския бюджет в размер на 339 млн. лева. По този начин наличността в БНБ се запазва.

През 2008 година НЗОК отново е с дефицит. Държавата покрива разликата между приходите и разходите с 206 млн.лева от републиканския бюджет. Наличността по сметки в БНБ в размер на 375 млн.лева се запазва. С други думи, през 2008 г. предишното правителство отново субсидира касата, но не пипа резерва й.

През 2009 и 2010 година бюджетът на НЗОК се формира единствено от приходи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здравно осигуряване. Субсидии от републиканския бюджет не са необходими и такива не са правени.

Уважаеми народни представители,

В заключение, през всичките тези години резервът на касата не е пипан. В годините, когато тя е на дефицит, този дефицит е бил покриван със средства от републиканския бюджет. Нашето правителство не е харчило пари от резерва на касата за покриване на други разходи. Няма и да го направи.

По смисъла на закона, резерва на НЗОК е част от фискалния резерв. Следователно изразходването на средства от резерва на касата означава да се намали фискалния резерв и да се увеличи бюджетният дефицит над заложеното в бюджетната рамка. Увеличаването на дефицита ще бъде в ущърб не само на лекарите, но и на всички граждани. Това не би било отговорна политика. Ние няма да го направим.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация