Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Изказване на министър Пламен Орешарски на международната конференция по вътрешен одит в публичния сектор „Ролята на вътрешния одит за ефективното управление и контрол”, организирана от Института на вътрешните одитори в България

09.10.2006 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящата международна конференция,е инициатива от съществено значение за успешното развитие на вътрешния одит в България.

Бих искал да благодаря за любезната подкрепа по проекта „Инициатива отворено управление” на Американската агенция за международно развитие, Делегацията на Европейската комисия в България и програма СИГМА.

Вярвам , че този форум ще даде добра възможност за срещи и дискусии с водещи експерти в областта на вътрешния одит в глобален мащаб и за установяване на ползотворни професионални контакти. Участието на Президента на Международния институт на вътрешните одитори г-н Дейвид Ричардс, присъствието на Робърт Джилийз от Главна дирекция “Бюджет” на Европейската комисия, представители на ИНТОСАЙ, на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит, филиалите на института във Великобритания и Франция и редица водещи експерти в областта гарантира, че днес тук е събран професионалния елит.

Административната и правна реформа, определяща прехода към децентрализиран вътрешен одит в публичния сектор, започна още в началото на преговорите за присъединяване към ЕС. Благодарни сме за активната подкрепа на Генерална Дирекция Бюджет на ЕК през целия период на реализиране на Стратегията за реформа на финансовото управление и контрол и изграждането на звената за вътрешен одит в публичния сектор.

Постигнатото днес е резултат от продължителна реформа на съществуващата тогава система на държавен финансов контрол и последователните усилия към изграждане на звена за вътрешен одит в бюджетните организации в съответствие с международните стандарти. Важна роля в този процес има и Института на вътрешните одитори в България, който оказва полезна подкрепа и изразява активна позиция в ролята си на професионална неправителствена организация.

Към настоящия етап конкретен приоритет за България във връзка с изпълнение на препоръките от Мониторинговия доклад на Европейската комисия от месец септември е подобряването на капацитета на звената за вътрешен одит в институциите, отговарящи за управлението на Структурните фондове. Бих желал да отбележа, че постигането на напредък в тази област е въпрос на осъзната необходимост за гарантиране на ефективно усвояване на националните средства и фондовете на ЕС и защита на интересите на данъкоплатците, а не просто мярка, която следва да изпълним във връзка с изискванията на Европейската комисия.

Осигуряването на ефективен вътрешен одит на Структурните фондове е само едно от предизвикателствата пред бъдещото развитие на системата на Държавния вътрешен финансов контрол. След приемането на нормативната уредба в областта на вътрешния одит в публичния сектор от ключово значение е да се осигури активното му и цялостно прилагане и адаптиране, бъдещото успешно обучение на вътрешни одитори и тяхното професионално развитие. Министерство на финансите има важна координираща роля в тази връзка, готовност и желание за сътрудничество с водещи организации в областта на вътрешния одит.

Пожелавам успех на всички участници и се надявам, че днешният форум ще бъде основа на ползотворно бъдещо сътрудничество в посока към изграждане на ефективен вътрешен одит в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация