Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Изказване на министър Кирил Ананиев в края на дебатите при второто гласуване в НС на ЗДБРБ за 2021 г.

Министър Кирил Ананиев
Снимка: Министър Кирил Ананиев

26.11.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Благодаря за конструктивните дебати по Бюджет 2021. Благодаря за подкрепата, а също и за бележките и критиките на онези от Вас, които не са съгласни с всички параметри на бюджета. В крайна сметка по един или друг начин в окончателно приетия от Парламента Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година са намерили място голяма част от вижданията на всички нас за финансовата рамка за следващата година. Това е така, защото всички имаме разбирането, че трябва да отговорим на предизвикателствата на COVID-19. Знаем за притесненията на хората за здравето им и за здравето на техните близки, за работата, за доходите и за социалната сигурност. Знаем и за притесненията на бизнеса, засегнат от кризата. Знаем и за предизвикателствата за запазване на финансовата сигурност и стабилност на държавата. Тези проблеми, посочени от Вас в голямата си част са решени в проектобюджета, който за щастие вече е Бюджет 2021 година.

Хората искат да знаят какво ще направи държавата, за да се погрижи за всеки човек и за всеки бизнес, за да бъдат решени тези проблеми и предизвикателства. Тези проблеми са надпартийни и този бюджет не обслужва партийни интереси, а изцяло е насочен към националния интерес да се подпомагат уязвимите групи, да се съхрани бизнесът и да се гарантира финансовата сигурност на социалните системи и работата на публичните институции.

В заключение на всичко казано от парламентарната трибуна искам да обобщя за българските граждани това, което пряко ги засяга в Бюджет 2021 - съставен в небивали до момента условия и борба за ограничаване господството на вируса върху здравето на хората, социалния и икономическия ни живот.

Бюджетът за следващата година е нашият адекватен икономически отговор, с който да осигурим стабилност и сигурност в условията на COVID-19 и да продължим по пътя на реформите, започнати още в първите дни на този управленски мандат:

  • През 2021 г. постигаме обещаното удвояване на средната учителска заплата от 2017 година, както и увеличаване на възнагражденията в системата на висшето образование. Продължават да се увеличават парите за сектор „Образование“ в подкрепа както за педагогическия и непедагогическия персонал, така и за повишаване достъпа и качеството до образование.
  • Спазваме обещаното увеличаване на минималната работна заплата, доходите на заетите в бюджетната сфера също нарастват за трета поредна година, а не предизборно.
  • Ресурсът за социалните системи за следващата година е на безпрецедентно високо ниво, като с него се осигурява и финансирането за мярката 60/40, парите за хората с увреждания, месечните помощи за отглеждане на деца, подкрепата за родителите при отглеждане на деца чрез използване на данъчни облекчения, увеличението на минималната пенсия от 250 лв. на 300 лв. от 1 януари 2021 г., увеличението на максималния размер на пенсиите от 1 200 лв. на 1 440 лв., осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 5 на сто и изплащане на добавка от 50 лв. за всички пенсионери до март 2021 г. включително.
  • Средствата за здравеопазване за догодина също са рекордно високи - тук са парите за медиците на първа линия, за медицински дейности, за ваксина за COVID-19, за изграждането здравната информационна система и на Националната педиатрична болница.

В Бюджет 2021 година са планирани средства както за кохезионната политика, така и за новия инструмент „Следващо поколение Европейски съюз“, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на Европейския съюз от кризата, породена от пандемията COVID-19. Българското правителство работи и върху Националния план за възстановяване и устойчивост, като към момента се осъществява неговото обществено обсъждане. Планът залага интервенция в няколко области – зелената икономика с фокус върху енергийната ефективност, иновациите, дигитализацията, подобряването на свързаността на регионите в страната и други.

Чуха се критики за размера на дефицита и спекулативни твърдения за дълга. Със сигурност ако нямаше пандемия, и всички негативни от нея последици, то фискалната ни позиция щеше да бъде на значително по-ниски нива. В същото време дефицитът и дългът на страната продължават да са сред най-ниските в ЕС. И по двата показателя продължаваме да сме сред отличниците в ЕС, като след отминаването на пандемията прогнозираме страната ни да тръгне по пътя на икономическото възстановяване и растеж, които в средносрочен план да осигурят възможност за реализиране на стъпки за постепенно свиване на бюджетния дефицит. Според оценките в есенната прогноза на Европейската комисия през 2020 г., съпоставено с данните на 27-те държави-членки, страната ни е с най-ниския бюджетен дефицит, на трето място е по най-нисък дълг, а спадът на БВП е по-малък от средния за ЕС.

Бюджетът за 2021 година дава ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки, в него има предвидени достатъчно буфери и следващо правителство ще може да го изпълни, независимо в каква политическа конфигурация бъде съставено.

Благодаря Ви за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация