Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Изказване на министър Владислав Горанов в края на дебатите при второто гласуване в НС на ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г.

06.04.2020 г.

Уважаеми господин председател,

Във връзка с приключилия дебат, аз отново ще отправя призив към партиите да подкрепят актуализацията на бюджета.

Не виждам съществени разделителни линии, въпреки че краткият срок не даде възможност на някои от предложенията да бъдат технологично така изготвени, че да следват логиката на закона. При такъв тип дебат и при тази скорост на работа, това едва ли е повод за критика по същество.

По-скоро основната разлика между позицията на правителството и позицията на част от народните представители е свързана със степента и дълбочината на мерките, които следва да се предприемат. Като сякаш основната разделителна линия остана, ако правилно съм разбрал от дебата, отношението към самоосигурените лица и подходът за безусловен доход на тях.

В икономическата доктрина отдавна се говори за безусловен базов доход, дори са правени експерименти в света. Вероятно след десетилетие, когато индустриалните отношения се променят в такава степен, че единственият механизъм за преразпределение остане, темата за безусловен базов доход ще дойде на дневен ред, но днес подкрепям по-скоро тезата, че сме в началото на една, непредвидима по мащаби и продължителност криза, дай, Боже, да е по-кратка, в която моментът за подобен социален експеримент сякаш все още не е дошъл.

Можем ли с аргументите, че някои хора са загубили доходи, без да са участвали в осигурителната система, много бързо и без преценка на имущественото им състояние да разхвърлим едни пари? Между другото, останах приятно изненадан през всичките седмици на дебат, че в главата на българина не е сравнение с държави от нашата черга, а отидохме дотам да гледаме и политиката на САЩ, Германия и Швейцария – това говори, между другото, много добре за конвергенцията в духа на българина. Не знам дали като работоспособност и добавена стойност сме го достигнали, но духовно сме до там конвергирали, че вече да се сравняваме с водещите икономики в света, нещо, което като отправна точка е по-скоро положително.

За съжаление, финансовите реалности не са точно такива и затова пак казвам – ние продължаваме да разсъждаваме върху темата за тези, които не са участвали в осигуряването, поради начина на организация на тяхната трудова дейност. Не съм убеден дали без преценка на техните доходи трябва с лека ръка да разпределяме оскъдния ресурс в българския бюджет.

Колегите от левицата предлагат едно решение, което обаче не определиха във времето как действа, защото ако то се касае само за 1 месец, това би следвало да означава поне 3 месеца прилагането на подобна мярка, която от тези 900 млн., би трябвало да е три пъти по-скъпа, или бъркам, не го чух дебата. Казвате, че за трите месеца ще е достатъчно, но ако направим оценка върху 800 000 самоосигуряващи се по декларации в НАП, или пък ако не ги отграничите във Вашето законодателно предложение, няма да има лесен отговор.

Това, което се предлага от страна на правителството като първи мерки, има и предимства, вероятно за някои има недостатъци. Но философията на участието в осигуряването от страна на държавата, предоставянето на част от дохода за подпомагане на заетост, би било безпредметно като мярка, ако не се предвиди, макар и минимално, участие от страна на работодателите. Защото целта на една подобна мярка е да запази доходите на трудовите хора, на заетите хора. Ако работодателите, с всички критики, които чухме в последните седмици, в подобна мярка не се склонни да участват с нищо, то къде говорим за солидарност в тази мярка.

Предизвикателствата на прогнозирането стоят. Не казвам, че тази актуализация не можеше да съдържа и други елементи, но мога да Ви уверя, че тя е напълно съобразена с това държавата да може да изпълнява функциите си през следващите месеци и до края на годината. И повярвате ми, дебатът ще е по-труден след края на пандемичната част на кризата, а не сега. Затова да не прибързваме с мерки, които можем да вземем във всеки един момент на следващ етап.

Да, хората имат нужда от успокоение, първата фаза на успокоение идва по линия на това, че социалната система на държавата е въоръжена с достатъчно ресурс да може да издържи наплива, който ще бъде насочен към нея. Втората линия – това подпомагане към бизнеса някои го оценяват като недостатъчно, други го оценяват като работещо, след днешното заседание ще претърпи допълнителна оптимизация, която наистина дава възможност на тези работодатели, които са запазили отчасти своята дейност и искат да участват в солидарността със своите работници, и да продължат да осигуряват доход от трудова дейност, да се включат. Тези работодатели, които наистина нямат възможност да отделят нито лев от собствените си ресурси, или са 100 % прекратили дейността си, вероятно за тях ще трябва да търсим подпомагане след кризата. Защото в момента един ресторант ще има нужда от безлихвено кредитиране или от друго подпомагане, за да може да стартира отново своята дейност. Но да не влизам в този дебат.

Искам да Ви уверя, че с увеличаването на лимита на държавния дълг ще търсим най-оптималните решения за финансирането на българския бюджет, и дай, Боже, да не се налага да се достига до целия му лимит. Разнопосочни са сигналите, които пазарите дават в този момент. Но за всяко едно действие, така или иначе е публично и няма как да остане скрито от публиката и най-вече от парламента, като работодател на МС. Днес ще затворим една емисия български 5-годишни еврооблигации на вътрешния пазар при сравнително добра доходност. Разбира се, във въоръжението на правителството трябва да бъдат всички възможни алтернативни сценарии за финансиране, защото действително, при ситуация на валутен борд, най-неприятното усещане е бюджетът да остане без ликвидност.

Дебатът по отношение на самоосигуряващите се би могъл да продължи, но пак повтарям – без преценка на имущественото състояние на всеки един от тях, с лека ръка да стартираме един, неприлаган досега в нашата реалност, механизъм за безусловен базов доход, за мен е прибързано и не докрай социално обосновано. Защото има много социалнослаби хора, които в момента не са самоосигурени, които няма да получат минималната работна заплата, която Вие предлагате, това според Вас справедливо ли е? За мен не е.

Затова нека да бъдем умерени в първите дни на кризата и да преценяваме много прецизно, така че да разпределим ресурсите действително върху най-засегнатите, по-голяма част са покрити от мерките дотук. Надявам се, че заедно с Вас можем да продължим да ги разширяваме.

Не малко неща се направиха и по линия на банковата система. Знаете, че ЕБО излезе с указания и насоки, нашите търговски банки са адаптирали тези указания към своята дейност. И искам да уверя всички български кредитополучатели, малкия и средния бизнес и не само него, че ще срещнат максимална гъвкавост от страна на търговските банки. До дни ще стартират и мерките, свързани с ресурса, който влагаме в ББР и по отношение на безлихвеното кредитиране на физическите лица, и по отношение на портфейлните гаранции за юридическите лица. В ход е разработката на мерките, свързани с държавната гаранция, която предстои, в края на днешния ден, ако се одобрят промените в държавния бюджет, да бъде издадена в полза на ББР, което ще даде възможност в следващите дни да разширим инструментариума, с който правителството чрез ББР интервенира във финансовия сектор, върху банките. 

Надявам се бързо, в следващите месец-два, епидемиологичната криза да отшуми, след това заедно, колеги, в рамките на същия този бюджет и същите тези ресурси на държавата, ще трябва да мислим мерки за възстановяване.

Затова днес благодаря на всички, които ще подкрепят бюджета! Оставаме да дебатираме по отношение на самоосигуряващите си, но нека се има и предвид това, което казах, че подобна мярка, без преценка на финансовото състояние на всеки един самоосигурен, ще бъде небалансирана, от гледна точка на останалите участници в обществено-икономическия живот на страната. Всяка една разумна идея в тази посока може да бъде разглеждана и споделяна.

Заедно с министър Сачева работим върху промени в постановлението, което регламентира т.нар. мярка 60/40, с оглед адаптирането му допълнително към казусите от живота и въпросите, които изникват от отделни кандидати за подобна подкрепа. Мисля, че в следващите няколко дни мярката ще бъде оптимизирана по начин, по който да стане доста по-приемлива по отношение на бизнеса. Разбира се, има бизнеси, които в този период на криза няма да могат да продължат да съществуват в този вид. За тях ще има нисколихвено и безлихвено кредитиране веднага, след като отворим и премахнем всички мерки, наложени от карантината, от социалното дистанциране, всички мерки, които са ни предложени от Щаба и са свързани с медицинската целесъобразност. Върху подобен пакет трябва да започнем да мислим от сега и предлагам всички партии, които са представени в парламента, да инициират подобни идеи. Не можахме да стартираме навреме дебата между отделните партии, днес чухме различни идеи, някои от тях имат своето практическо приложение.

Благодаря за подкрепата по отношение на бюджета и за различните виждания! Благодаря, че не се драматизира темата с поемането на нов дълг, защото той ще се харчи само в рамките на бюджета, по начина, по който е гласувано от НС! Надявам се след няколко месеца да можем да сме забравили най-драматичната част от кризата, в която в момента се намираме.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация