Политика за достъпност

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

 

 

Декларация за достъпност

Министерството на финансите (МФ) се ангажира да осигури достъпност на своята интернет страница за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.0.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Интернет страницата на МФ ще се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.0 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора с увреждания. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

Интернет страницата на МФ е изградена с код, съвместим с W3C стандартите за HTML и CSS. Тя се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването й гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично страницата на МФ с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в нея.

Във връзка с предстояща промяна в нормативната уредба, свързана с транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, предстои промяна в страницата на МФ с цел адаптирането й за работа и от хора с увреждания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация