Международна инвестиционна банка

Международната инвестиционна банка (МИБ) е международна финансова институция, основана през 1970 г. в гр. Москва. Дейността й се осъществява съгласно Споразумението за учредяване, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН и нейния Устав. Страните-членки на банката са България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.

Уставният капитал на МИБ е 1,3 млрд. евро, а внесената му част е 214,5 млн. евро. България е със статут на страна-учредителка, като дяловото участие на страната ни се равнява на 9,5% от уставния капитал или 123 млн.евро.

Висш управителен орган на МИБ е Съветът на банката, който се състои от представители, излъчени от страните-членки. Изпълнителен орган е Управителният съвет, членовете на който се назначават от Съвета на банката. Членовете на Управителния съвет се избират на ротационен принцип, като България отново ще има свой представител на тази позиция през 2016 г.

МИБ работи директно със своите клиенти (частни предприятия, инвеститори, банки и др.) без посредничество от страна на правителствата на съответните страни-членки. За периода на своето функциониране МИБ e участвала в реализирането на около 200 инвестиционни проекта в различни страни и е предоставила кредити за над 7 млрд. евро. Финансирани са проекти в черната и цветната металургия, електрическата индустрия, съвместни проекти по изграждането на основни газопроводи, пътища и железопътни линии, както и в добивната промишленост.

Банката отпуска средносрочни и дългосрочни заеми на организации, банки и предприятия, действащи на територията на държавите-акционери на банката, а също и на организации от други страни, за осъществяване на съвместни инвестиционни проекти и програми. Банката обръща специално внимание на проекти в сектори, които са приоритет за развитието на икономиките на страните-членки или на такива със значим социален ефект. Предоставя се финансиране за строителство, разширяване, реконструкция и техническо осъвременяване на съоръжения на предприятия, както и за внедряване на нова продукция, за защита на околната среда, инфраструктурата и др.

Стратегията на МИБ за периода 2013 - 2017 г. предвижда развиване и разширяване на партньорските отношения с редица банки за развитие и с други международни организации в страните-членки на банката. Очаква се до 2017 г. стойността на заемите, предоставени от банката, да нарасне с 241 млн. евро. Предвижда се и съвместно отпускане на средства за финансиране на инвестиционни проекти, включително и в частния сектор в страните-членки.

В България ще се търси сътрудничество за финансиране на проекти в приоритетни за развитието на икономиката сектори, като банката ще се концентрира основно върху инвестиции на частния сектор в експортно-ориентираните отрасли, както и в такива с висока добавена стойност.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на банката и условията за финансиране на интернет-страницата на МИБ на адрес http://www.iibbank.org/.

 

International Investment Bank

Address: 7 Masha Poryvaeva Str., 107078, Moscow, Russian Federation

Phone: (+7-495) 604-75-01

Fax: (+7-495) 975-20-70

E-mail: Embedded Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация