Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Счетоводно законодателство”

Отдел „Счетоводно законодателство” изпълнява следните основни функции:

 • Разработва проекти на нормативни актове в областта на счетоводството на предприятията от реалния сектор;
 • Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по практическото прилагане на счетоводното законодателство;
 • Изготвя становища по проекти на нормативни актове изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на счетоводството;
 • Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на счетоводството на предприятията от реалния сектор;
 • Участва в изготвянето на проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Участва в изготвянето на становища и проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на счетоводството и координира дейността на работна група 27 „Счетоводство и независим финансов одит“;
 • Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно счетоводството и данъка върху финансовите сделки;
 • Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в счетоводното законодателство за отстраняване на несъответствия;
 • Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на счетоводството;
 • Участва в съгласуването на проекти на международни договори по счетоводни въпроси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация