Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Стажантска програма

Скъпи студенти,

Министерството на финансите всяка година организира стажове за студенти, които имат за цел, от една страна, запознаване с работата в държавната администрация, с дейността и функциите на министерството и неговите административни звена, а от друга - предоставяне на възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението знания и умения чрез изпълнението на реални задачи във финансовата сфера. Интересът за провеждане на стаж в една от най-старите държавни институции в България е голям. В Министерството на финансите от 2006 г. до края на 2021 г.  са провели стаж към 1000 студенти.

Кой може да кандидатства за стаж?

За провеждане на стаж в министерството могат да кандидатстват студенти, учащи в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция.

Кога се провежда стажът и каква е неговата продължителност?

Студентските стажове в Министерството на финансите се провеждат ежегодно по реда и при условията на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Продължителността на стажа е от 10 до 45 работни дни, в зависимост от учебните планове и програми на кандидатите, както и от възможностите и ангажираността на административните звена в министерството. Стажът в Министерството на финансите не е платен и не се зачита за трудов и осигурителен стаж. В периода на провеждането му стажантите имат право да ползват наличните информационни ресурси на Министерството на финансите, а именно: библиотека, специализирана литература, поддържани бази данни и др.

Къде може да бъде намерена информация за стажа?

Информация за студентски стажове може да бъде намерена в Портала за студентски стажове в държавната администрация на електронния интернет адрес: http://www.staj.government.bg/. В него са посочени заявените от съответните административни звена на Министерството на финансите стажантски позиции. Студентите кандидатстват on-line, като за целта е необходимо да се регистрират и да създадат личен профил. Изискванията за кандидатстване - документи, срокове и начин - са посочени в самия портал.

За допълнително улеснение на студентите, желаещи да проведат стаж в Министерството на финансите, на Интернет страницата на ведомството се публикува обява като кандидатстването протича по гореописания начин. Обявата е само за информация и съдържа списък с административните звена, които са заявили потребност от стажанти, броя на стажантските позиции, изискванията към кандидатите, срока за кандидатстване, както и допълнителни указания, при необходимост. Подборът на стажанти се извършва от съответния ръководител на звеното, за което се кандидатства, посредством провеждането на интервю и/или друг подходящ начин.

 

Желаем Ви успех!

Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване"

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация