Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавни и минимални помощи

  Решение на Европейската комисия за удължаване на срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) – България, Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Схемата е вписана в Регистъра на държавните помощи на ЕК под номер SA.59027 (2020/N) — България, Удължаване на срока на действие на българските схеми SA.45861 (2016/N), приети съгласно НПОСЕ и SA.39869 (2014/N), приети съгласно НРП

 Указания на схема на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” под номер SA.111877

Съобщение на Комисията: Насоки за регионална държавна помощ (2021/C 153/01)

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация