Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Режимът на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници е регламентиран в чл. 61у – 61щ от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък се облагат данъчно задължените лица за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Данъчни ставки

Годишният размер на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници от 300 лв. до 1000 лв. Определеният размер от общинския съвет се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Деклариране на данъка

Съгласно разпоредбата на чл. 61х, ал. 1 от ЗМДТ преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Внасяне на данъка

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози в приход на   съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Администриране на данъка върху таксиметров превоз на пътници

Установяването, обезпечаването и събирането на този данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация