Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Международна инвестиционна банка

Международната инвестиционна банка (МИБ) е международна финансова институция, основана през 1970 г. в гр. Москва. Дейността й се осъществява съгласно Споразумението за учредяване, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН и нейния Устав. Страните-членки на банката са България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия, Унгария и Чехия.

Уставният капитал на МИБ е 2 млрд. евро, а внесената му част е 326 млн. евро. България е със статут на страна учредителка, като дяловото участие на страната ни се равнява на 12,9% от уставния капитал, или 123 млн. евро.

Управителни органи на МИБ са Съветът на управителите и Съветът на директорите, които се състоят от представители, излъчени от страните членки. Изпълнителен орган е Управителният съвет, членовете на който се назначават от Съвета на управителите на банката. Членовете на Управителния съвет се избират на ротационен принцип. Понастоящем, България има свой представител в изпълнителния орган.

МИБ работи директно със своите клиенти (частни предприятия, инвеститори, банки и др.) без посредничество от страна на правителствата на съответните страни членки.

Банката отпуска средносрочни и дългосрочни заеми на организации, банки и предприятия, действащи на територията на държавите-акционери на банката, а също и на организации от други страни, за осъществяване на съвместни инвестиционни проекти и програми. Банката обръща специално внимание на проекти в сектори, които са приоритетни за развитието на икономиките на страните членки или на такива със значим социален ефект. Предоставя се финансиране за строителство, разширяване, реконструкция и техническо осъвременяване на съоръжения и предприятия, както и за внедряване на нова продукция, за защита на околната среда, инфраструктурата и др.

Стратегията на МИБ за периода 2018 – 2022 г. залага като основна цел удвояване активите на банката и превръщането й във финансово устойчива многостранна институция за развитие. Мисията на МИБ се изразява в подпомагане свързаността и интеграцията между икономиките на страните членки за гарантиране на устойчив и приобщаващ растеж.

В България ще се търси диверсифициране и увеличаване размера на кредитния портфейл до 250 млн. евро до края на 2022 г., като дейностите на МИБ по отношение на нашата страна ще бъдат концентрирани основно върху инвестиции в частния сектор в експортно-ориентираните отрасли, както и такива с висока добавена стойност.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на банката и условията за финансиране на интернет-страницата на МИБ на адрес: https://iib.int/en

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация