Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Международна банка за икономическо сътрудничество

Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) е международна финансова институция, основана през 1963 г. в гр. Москва. Дейността й се осъществява в съответствие с междуправителствено Споразумение за организацията и дейността на МБИС, регистрирано в Секретариата на ООН на 20 август 1964 г., както и с приетия Устав. Страните-членки на банката са България, Виетнам, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Словакия и Чехия.

Уставният капитал на МБИС е 400 млн. евро, а внесената част е 200 млн. евро. България е със статут на страна-учредителка като размерът на записания дялов капитал на страната ни, в съответствие с Устава, е 7,56% от капитала на банката, или 15,1 млн. евро.

Висш управителен орган на МБИС е Съветът на банката, който се състои от упълномощени представители на всяка от държавите членки. Изпълнителен орган е Управителният съвет, членовете на който се назначават от Съвета на банката. България има свой постоянен представител в Управителния съвет.

Основната цел на МБИС е да подпомага държавите членки при осъществяване на търговски операции посредством установяване на икономически връзки между организации от тези страни и предоставянето на пълен пакет от банкови услуги. Приоритетните направления в дейността на МБИС са операциите за търговско финансиране, целево финансиране за подкрепа на операции по внос и износ между държавите членки, включително операции с трети държави, и национални търговски операции, кредитиране на корпоративни клиенти и обслужване на контрагенти, предимно от страните-членки на банката. МБИС разполага с широка мрежа от банки-кореспонденти в страните-членки. Стратегията на МБИС за периода 2018 – 2020 г. залага външната търговия като основна бизнес линия. Предвижда се превръщането на банката в международен център за търговски услуги чрез засилване на общите икономически връзки и търговски контакти и подпомагане развитието на малките и средни предприятия в държавите членки.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на Банката и условията за финансиране на интернет-страницата на МБИС на адрес: http://www.ibec.int/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация