Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Международен валутен фонд

Международният валутен фонд (МВФ) е международна организация, чиято основна цел е  да осигури стабилността на международната парична система. МВФ насърчава световното парично сътрудничество, улеснява международната търговия, създава условия за висока заетост и устойчив икономически растеж, спомага за намаляване на бедността в световен мащаб. Към м. август 2023 г. в МВФ членуват 190 държави. В този смисъл МВФ е организация с глобално представителство и с глобални отговорности. Той е създаден, за да предостави една глобална услуга в полза на обществото – финансовата стабилност. Като продукт на глобализацията неговите приоритети се променят, адаптирайки се към новите парични отношения в света. Мандатът на Фонда бе актуализиран през 2012 г., за да включи всички въпроси на макроикономическия и финансовия сектор, които се отнасят до международната стабилност.

МВФ е създаден през м. юли 1944 г. на конференцията на ООН в Бретън Уудс, Ню Хемпшир, САЩ. 44-те страни, които присъстват, се стремят да изградят рамка за международно икономическо сътрудничество и да избягват повтарянето на конкурентните валутни девалвации, които допринасят за Голямата депресия през 30-те години.

В рамките на своя мандат МВФ:

  • предоставя финансови ресурси на страните членки чрез система от механизми, чиито условия отразяват характера на проблемите, свързани с платежния баланс на страната-кредитополучател и предполагат поемането на ангажименти за реформи и коригиране на политиките с цел преодоляване на идентифицираните дисбаланси;
  • насърчава международното сътрудничество по валутни въпроси чрез механизъм на взаимни консултации и взаимопомощ;
  • подпомага разширяването и балансирания растеж на международната търговия;
  • съдейства за стабилността на валутните курсове;
  • подпомага създаването на многостранна система за разплащания.

Съветът на управителите е висшият орган на управление на МВФ. Неговите сесии се провеждат присъствено веднъж годишно и в състава му влизат по един управител и един заместник-управител за всяка страна член. Управителите се определят от страните членки и обичайно тази функция се възлага на министъра на финансите или на управителя на централната банка, какъвто е случаят в България. Съветът на управителите е натоварен с вземането на основните решения, свързани с функционирането на международната финансова институция. Съветът на изпълнителните директори е изпълнителният орган на МВФ. В него е съсредоточена отговорността за вземане на оперативните решения. Той се занимава с ежедневната дейност на организацията. Състои се от 24-ма изпълнителни директора, които заседават редовно и присъствено в централата на Фонда във Вашингтон, като всеки от тях представлява отделна страна или група от страни, и от управляващ директор, който изпълнява функциите на председател на Съвета.

Историята на икономическите реформи в България е тясно свързана с историята на отношенията с МВФ. България е член на МВФ от 25 септември 1990 г. Квотата на България в МВФ е 896.3 млн. СПТ. За периода 1991 – 2004 г. България сключва общо осем споразумения с МВФ. Успешно приключили са програмите с Фонда след 1997 г., в рамките на които България е изпълнила всички свои ангажименти и е получила договореното финансиране в пълен размер.

През 2007 г. страната ни осъществи операция по предсрочно погасяване на дълга към МВФ като по този начин изплати окончателно задълженията си към Фонда. Членството на България в Европейския съюз е основата за преминаването на нов етап в отношенията между МВФ и страната ни, които се развиват по смисъла на общото сътрудничество на институцията с нейните членове, като се осъществяват годишни прегледи по изпълнението на макроикономическите показатели и финансово-икономическите политики в контекста на консултациите по член ІV от Учредителния договор на МВФ (провеждат се на 12-месечен цикъл), както и експертни визити на мисията за България в рамките на годината. Това е обичайния формат по който международната финансова институция взаимодейства със страните, с които няма съгласувани програми за изпълнение.

Седалището на МВФ във Вашингтон е на адрес:

International Monetary Fund

700 19th Street, N.W.

Washington, D.C. 20431 USA

Tel: (202) 623-7000

Fax: (202) 623-4661

https://www.imf.org/external/index.htm

Офис на постоянния представител за България и Румъния:

Българска народна банка

пл. „Княз Александър I“ 2

София 1000

Тел.:(359 2) 981-4506; /4595

Факс: (359 2) 981-2524

https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/BGR

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация