Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Процедура по избор на изпълнител за „Предоставяне на услуги по поддържане на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантирания дълг на Република България “

СЪОБЩЕНИЕ

На основание на Заповед № ЗМФ-508/11.06.2019 г. Министерството на финансите стартира процедура за избор на изпълнител (довереник) и сключване на договор с предмет:

„Предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантирания дълг на Република България“

Документи:

Срок и място за предоставяне на оферти за участие в процедурата:

Подаването на офертите се извършва лично от участника или упълномощено от него лице в приемна за граждани, стая № 1 на Министерството на финансите всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 102 (вход за граждани – от ул. „Г. Бенковски”), като участникът може да подаде офертата си и по пощата или чрез куриер, не по-късно от 17:30 часа на 17.06.2019 г. (понеделник).

Лице за контакти във връзка с провежданата процедура:

Ваня Вачева, началник на отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност“, дирекция „Държавен дълг“, тел. + 359 2 9859 2474; факс + 359 2 9859 2449, електронен адрес: Embedded Image.

Документи:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация