Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

2018-04-27/28 "Неформален съвет по икономическите и финансови въпроси"

МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ УЧАСТВА ВЪВ ВТОРИЯ ДЕН НА НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЕКОФИН

28.04.2018 г.

Министърът на финансите Владислав Горанов и председател на Съвета ЕКОФИН участва във втория ден на неформалното заседание на Съвета, което се проведе на 28 април в Националния дворец на културата, София. Дневният ред на заседанието беше посветен на данъчни въпроси.

В първата част на заседанието министрите на финансите и икономиката на държавите членки обсъдиха въпроси, свързани с подобряване събираемостта на приходите и борбата с данъчните измами. Според тях е необходимо предприемане на допълнителни мерки, извън законодателните инициативи, за засилване на административното сътрудничество между данъчните администрации и на практическите аспекти за подобряване на сътрудничеството и ефективното използване на данните, получени при обмена на данъчна информация.

Министрите постигнаха съгласие относно необходимостта да започнат дискусия как да се подобри сътрудничеството и как данъчните администрации да работят по-ефективно заедно, за да бъдат постигнати по-добри резултати при събирането на данъци.

В рамките на дневния ред беше обсъдена и темата, свързана с предприемането на съгласувани действия за адаптиране на настоящата корпоративна данъчна система към постоянно променящата се световна икономика и международния натиск, свързан с безпрецедентната бизнес глобализация и цифровизация. Съществуващите слабости поставят на риск действащата рамка, на която се основат правилата за корпоративно облагане, и само предприемането на съгласувани действия може да предотврати влошаване на ситуацията и задълбочаване на проблемите.

Министрите от ЕКОФИН се обединиха около необходимостта от започване на техническо ниво на обсъжданията относно облагане на цифровата икономика по структуриран и ефективен начин, ориентиран към постигане на резултати при отчитане на международното развитие.

„Държавите членки на ЕС трябва да обмислят на фундаментално ниво как да усъвършенстват правилата за облагане с корпоративен данък, така че да се постигне справедливост и конкурентоспособност в дългосрочен план“, посочи министър Горанов по време на дискусията.

     


МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЕКОФИН

27.04.2018 г.

Министърът на финансите и председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН Владислав Горанов председателства неформалното заседание на Съвета, което се проведе на 27 април в Националния дворец на културата, София. В първия ден на заседанието основните теми на разговор бяха политиката по икономическо сближаване и Съюзът на капиталовите пазари.

Дневният ред беше открит с дискусия за възможностите за стимулиране на процеса по икономическо сближаване на страните в ЕС. Министрите на финансите и икономиката и управителите на централните банки в ЕС разгледаха концепциите за създаване на инструменти и механизми, подпомагащи конвергенцията в еврозоната и извън нея, в контекста на работата по задълбочаването на Икономическия и паричен съюз. В рамките на първата част от заседанието бяха представени тенденциите през годините, за да могат да бъдат идентифицирани пречките пред процеса на конвергенция и потенциалните фактори за ускоряването му.

„Икономическото сближаване стои в основата на целия европейски проект. То стимулира просперитета,  икономическата и политическа стабилност както в еврозоната, така и в ЕС като цяло“,подчерта министър Горанов.
 „За задълбочаването на Икономическия и паричен съюз следва да се постигне политическо съгласие за принципите на работа на инструментите за постигане на икономическо сближаване, към които всички държави членки на Европейския съюз можем и трябва да допринесем“, посочи той.

Втората работна сесия започна с начините за преодоляване на съществуващата фрагментация на капиталовите пазари. Разговорите бяха фокусирани върху някои от основните мерки за изграждане на Съюза на капиталовите пазари (СКП), сред които създаването на нови европейски продукти, например паневропейският личен пенсионен продукт, предложенията на ЕК за гарантиране на ефективна и надеждна система за финансов надзор и др. Обект на дискусия бяха и новите мерки, предложени през март 2018 г., за по-нататъшно намаляване на фрагментацията в рамките на СКП. Инициираните до момента в рамките на СКП законодателни и незаконодателни действия целят полагане на основите и бързо изграждане на СКП, който е от ключово значение за задълбочаването на интеграцията в ЕС. В този контекст, отчитайки безспорната подкрепа за намаляване фрагментацията на капиталовите пазари, министрите се съгласиха, че настоящата институционална рамка трябва да бъде укрепена чрез по-нататъшно сближаване на надзорните практики.

„ЕС трябва да има ясна представа как да оформи институционалната си рамка“, посочи министър Горанов по време на дебата. „По-ефективният и последователен надзор ще допринесе за премахване на пречките пред трансграничните инвестиции, намаляване на разходите за съответствие на фирмите, ще доведе до повишаване защитата на инвеститорите и до запазване на финансовата стабилност“, допълни той.

     


 

МИНИСТРИТЕ НА ФИНАНСИТЕ И ИКОНОМИКАТА ОТ ЕС СЕ СЪБИРАТ В СОФИЯ НА НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ, ЗА ДА ОБСЪДЯТ ФИНАНСОВИ И ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ

23.04.2018 г.

Министърът на финансите и председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН Владислав Горанов е домакин на неформалното заседание на ЕКОФИН, което ще се проведе на 27 и 28 април в Националния дворец на културата.

Форумът ще започне със заседание на Еврогрупата, след което е предвидена пресконференция. По време на първата сесия на ЕКОФИН министрите на финансите и икономиката и централните банкери от ЕС ще обсъдят политиката на сближаване в и извън еврозоната, както и по-нататъшното намаляване на фрагментацията в рамките на Съюза на капиталовите пазари.

Вторият ден от заседанието на Съвета ЕКОФИН ще бъде посветен на подобряване събираемостта на приходите и борбата с данъчните измами в рамките на единния пазар, както и на корпоративното облагане и облагането на дигиталната икономика.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация