Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.002-0005-С01/25.04.2016 г.

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.002-0005-С01/25.04.2016 г. за изпълнение на

Бюджетната линия: „Финансиране на възнагражденията на служителите на Сертифициращия орган по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд в България",

Обща стойност на бюджетната линия (в лева, с включено ДДС): 3 456 486,00 лв.

Срок за изпълнение: от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., 36 месеца

Бенефициент: Сертифициращ орган, дирекция „Национален фонд", Министерство на финансите

Приоритетна ос: № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ"

Оперативна програма „Добро управление", финансирана от Европейския социален фонд

Кратко описание: Бюджетната линия цели осигуряване на финансирането на 50% от възнагражденията, както и дължимите за тях осигурителни вноски и други за сметка на работодателя, които служителите на Сертифициращия орган получават месечно. Проектът съдейства за укрепване на административния капацитет на СО, за стабилизиране нивото на текучество и като общ резултат цели повишаване на усвояемостта на средствата от фондовете на ЕС.

Обща цел: Подобряване на административния капацитет на Сертифициращия орган.

Конкретни цели:

1. Стабилизиране на нивото на текучество в СО;

2. Осигуряване на дейностите по управление на финансовата помощ от ЕС, свързани с проверки, контрол, сертификация и изплащане на средства.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация